4. mars 2024- 6. mars 202413:00 - 13:15
KS Strategikonferanse og Nordlandskonferansen 2024

Nordlandskonferansen 2024 arrangeres av KS Nordland i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland. 

Utviklingen i Nordland, det grønne skiftet, sikkerhet og beredskap er hovedtema på Nordlandskonferansen 2024.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00