Om  
Elisabeth Natvig

Tidligere sjef Forsvarsstaben skal styrke bærekraftarbeidet i Forsvarsmateriell

Tidligere sjef for Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig er ansatt som spesialrådgiver i Forsvarsmateriell, hvor hun vil arbeide med bærekraft, klima og miljø. − Forsvarssektoren kan ikke få unntak fra klima- og miljøkrav for alltid, sier Natvig.

Elisabeth Natvig har startet i ny jobb som spesialrådgiver innen bærekraft i Forsvarsmateriell.
Elisabeth Natvig har startet i ny jobb som spesialrådgiver innen bærekraft i Forsvarsmateriell.Foto: Forsvarsmateriell
Nora Didriksen

Som nyansatt spesialrådgiver skal Elisabeth Natvig styrke Forsvarsmateriells bærekraftarbeid. 

− Bærekraft og klimaendringer er vår tids største utfordring. Jeg ser fram til å jobbe med dette viktige og spennende fagfeltet sammen med dyktige kollegaer her i Forsvarsmateriell, sier Natvig i en pressemelding.

Den tidligere Forsvarsstabsjefen forteller at hun kjenner forsvarssektoren godt, og kan bidra til at gjennomføringskraften i klima- og miljøsaker øker.

− Forsvarsmateriell skal anskaffe mye nytt materiell til Forsvaret de kommende årene. Dette gir også gode muligheter til å få til et grønt skifte sammen med Forsvaret og leverandørene våre. Jeg ser frem til å bidra til dette, sier Natvig.

Natvig viser til en undersøkelse gjennomført av Sopra Steria på vegne av Forsvarsmateriell som viser at kulturelle barrierer blant ansatte kan hindre eller bremse realiseringen av klima- og miljøambisjoner. Undersøkelsen viser at mange ansatte opplever at kravene til operativ bruk, beredskap og Nato-krav ofte trumfer klima og miljø.

− Forsvarssektoren kan ikke få unntak fra klima- og miljøkrav for alltid. Vi må forholde oss til de samme kravene som settes til andre, sier Natvig.

Forsvarsmateriell er Norges største offentlige innkjøper. 

− Rundt 70 prosent av forsvarssektorens negative klima- og miljøpåvirkning er indirekte og kommer blant annet fra materiellet vi anskaffer. Derfor jobber vi med å forbedre miljøkravstilling til leverandørene og til materiellet. Slik skal vi utnytte mulighetsrommet og ta frem materiell med lavest mulig klima- og miljøavtrykk, sier Stina Dahlgren, leder av Miljø- og bærekraftseksjonen i Forsvarsmateriell.

Dahlgren understreker at Forsvarsmateriells bærekraftstrategi innebærer at anskaffelsene skal ivareta grunnleggende krav til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og antikorrupsjon. 

Dette fokuserer Forsvarsmateriell på i sitt bærekraftarbeid:

  • Redusere klima- og miljøavtrykk i anskaffelser og i den interne driften
  • Sikre arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i leverandørkjedene
  • Sikre at det ikke foregår korrupsjon
  • Anskaffe materiell som er trygt å bruke og tilpasset brukerens behov
  • Sørge for gode arbeidsforhold, likestilling og mangfold internt
Omtalte personer

Elisabeth Natvig

Spesialrådgiver i Forsvarsmateriell

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00