Andreas Sjalg Unneland
 svarer 
Terje Aasland

Kan statsråden bekrefte at regjeringen ikke vil forholde seg til forføyningsvedtakene i Oslo tingretts dom om ugyldige oljetillatelser?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1118 (2023-2024)

Statsråden uttalte til Aftenbladet den 31.01 at ED anker Oslo tingretts dom om ugyldige oljetillatelser, og at regjeringen derfor ikke vil forholde seg til dommen.
Kan statsråden bekrefte at regjeringen ikke vil forholde seg til forføyningsvedtakene i saken?

Svar fra torsdag 8. februar 2024

18. januar kom Oslo tingrett med dom i saken der Greenpeace Norden og Natur og Ungdom saksøkte staten. Retten gav saksøkerne medhold i deres påstand om at godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD) for de tre petroleumsfeltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil er ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil. Retten kom også med en kjennelse om midlertidig forføyning.

Jeg mener saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og er derfor uenig både i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning. Basert på dette vil dom og kjennelse bli anket.

Jeg forholder meg til rettens kjennelse om midlertidig forføyning. Kjennelsen fra Oslo tingrett forbyr staten å fatte andre vedtak som forutsetter gyldig PUD-godkjennelse for disse tre petroleumsfeltene. Dersom kjennelsen ikke blir omgjort, må det påregnes å få stor betydning for fremdrift og kostnader ved utbyggingene.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00