Sofie Marhaug
 svarer 
Terje Aasland

Hvor mye har nettleien økt for kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1664 (2023-2024)

Hvor mye har nettleien økt for kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh i perioden fra det ble innført en ny nettleiemodell med effektbaserte tariffer 1. juli 2022 og frem til 1. januar 2024?

Energiminister Terje Aasland sa i en pressemelding fra Energidepartementet den 6. mai 2022 at effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging.

Dette spørsmålet gjelder hvor mye nettleien for kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh faktisk har økt fra ny nettleie ble innført 1. juli 2022. Statsråden må også gjerne oppgi hvordan nettleien har endret seg for de ulike nettselskapene i denne perioden.

Svar fra fredag 12. april 2024

Formålet med effektbasert nettleie er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet ved at man må betale for det man belaster nettet. Innføringen av effektbasert nettleie har ikke økt inntektene til nettselskapene, men innebærer at noen kunder må betale mer og andre kunder må betale mindre i nettleie. På lengre sikt vil effektbasert nettleie bidra til lavere nettkostnader for strømkundene ved at behovet for nettinvesteringer reduseres.

Når det kommer til økningen i nettleien de siste årene skyldes det at kostnadene til nettselskapene har økt som følge av blant annet økt rente, inflasjon, høye nettapskostnader og økte investeringer i strømnettet.

0:000:00