Sofie Marhaug
 svarer 
Terje Aasland

Hvordan kan en vindkraftinstallasjon som blir stående i 30 år omtales som et testanlegg?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1765 (2023-2024)

Hvordan kan en vindkraftinstallasjon som blir stående i 30 år omtales som et testanlegg, og deler statsråden bekymringen over støykonsekvensene det såkalte testanlegget vil innebære for lokalbefolkningen i Gulen?

Med knapt flertall bestemte kommunestyret i Gulen å gi Georgine Wind tillatelse til å bygge og drive en vindturbin på 275 meter i Sløvåg. Turbinen, som altså nærmer seg størrelsen til Eiffeltårnet, vil bli en av verdens største. I konsesjonssøknaden søker tiltakshaveren om såkalt test og påfølgende drift. I praksis skal den stå i 30 år.

Spørreren reagerer på bruken av begrepet test. Dersom en av verdens største turbiner skal få rasere et lokalsamfunn i 30 år, dreier det seg ikke om en testperiode, men om en permanent ødeleggelse. Hvordan anlegget omtales, kan også ha konsekvenser for hvordan saken behandles politisk.

Lokalsamfunnet frykter støyproblemer, slik vi har sett i Tysvær kommune, med en turbin som plasseres tett på befolkningen.

Svar fra onsdag 17. april 2024

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok i desember 2023 en søknad fra Georgine Wind AS om konsesjon for «bygging, testing og drift av en havvindturbin» innenfor Sløvåg industriområde i Gulen kommune, med varighet på 30 år. Det fremgår av søknadens innledning at turbinen skal «testes og verifiseres i 2-5 år», og at «[e]tter at testperioden er over vil vindturbinen forsyne Sløvåg industriområde, og regionen for øvrig, med fornybar energi». Ut ifra fremstillingen i søknaden, er det omsøkte anlegget planlagt som et testanlegg de første årene av turbinens driftsperiode, og omsøkt drevet videre som et produksjonsanlegg etter at testperioden er over.

Søknaden er for tiden under behandling hos NVE. Når NVEs vedtak i saken foreligger, kan saken påklages til Energidepartementet i tråd med forvaltningslovens alminnelige klageregler. Av hensyn til en eventuell fremtidig klagebehandling, er det ikke naturlig at jeg kommenterer søknaden eller tiltakets virkninger ytterligere på nåværende tidspunkt.

0:000:00