Sofie Marhaug
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Hva er de totale bevilgningene og tilsagnene gitt av Enova til flytende havvind?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2024 (2023-2024)

Hva er de totale bevilgningene og tilsagnene gitt av Enova til flytende havvind, og hvor mye har disse prosjektene bidratt til å redusere kostnadene ved utbygging av flytende havvind?
Enova har gitt støtte til flere pilotprosjekter for utbygging av flytende havvind, og i tillegg prosjekter som går på teknologiutvikling innen flytende havvind.
Jeg ber om en oversikt på prosjekter rettet mot flytende havvind som har fått støtte fra Enova.
Jeg ber også om et estimat på hvor mye disse prosjektene har redusert kostnaden ved utbygging av flytende havvind.

Svar fra onsdag 22. mai 2024

Enova har støttet totalt 18 prosjekter innenfor flytende havvind med til sammen 4,5 mrd. kroner siden 2007. Av dette fikk Hywind Tampen tilsagn om støtte på 2,3 mrd. kroner og Goliat Vind 2 mrd. kroner. Utover disse to store demonstrasjonsprosjektene er det gitt tilsagn om støtte til piloter og forprosjekt ned til 1 mill. kroner i støtte per prosjekt.
Fra 2007 til i dag har Enova observert en reduksjon på ca. 45% for estimerte investeringskostnader. Utover reduksjon i investeringskostnader har Enova observert en betydelig forbedring i kapasitetsfaktor (oppetid og ytelse), reduserte drift og vedlikeholdskostnader, samt redusert risiko som resulterer i lavere finansieringskostnader for fremtidige prosjekter. Dette vil bidra til en lavere totalkostnad for kraft fra flytende havvind. Enovas mål med støtten er å fremskynde kostnadsreduksjoner for å nå et kostnadsnivå som er konkurransedyktig uten subsidier så raskt som mulig.
For å nå et fremtidig kostnadsnivå med en LCOE (levelized cost of energy) på 50-70 øre/kWh må kostnadene for flytende havvind reduseres ytterligere. Dette gjennom demonstrasjon av mer kostnadseffektiv teknologi for fabrikasjon av flytere, forankringsløsninger, større turbiner samt en effektiv fullskala verdikjede for fabrikasjon og sammenstilling. Dette er bakgrunnen for hvorfor det er hensiktsmessig med nedskalerte demonstrasjonsprosjekter i forkant av at de store parkutbyggingene settes i gang. Uten demonstrerte kostnadseffektive teknologier vil en CFD (contract for difference) for Utsira Nord og etterfølgende arealer bli unødvendig kostbar for staten.

0:000:00