Une Bastholm
 svarer 
Jon-Ivar Nygård

Vil statsråden sørge for at Flytoget åpnes for alle for å bidra til økt kapasitet og et forsvarlig togtilbud for alle reisende i Osloregionen?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2050 (2023-2024)

Omfanget av togtrøbbel i Osloregionen har tredoblet seg på to år, og skaper et uforutsigbart reisetilbud for pendlere. Innstillinger og forsinkelser gjør at folk ikke rekker frem i tide og skaper trengsel, kaos for de reisende. Samtidig er flytogene stengt for vanlige pendlere, og går halvtomme, mens kapasiteten er sprengt på vanlige tog.

Vil statsråden sørge for at Flytoget åpnes for alle for å bidra til økt kapasitet og et forsvarlig togtilbud for alle reisende i Osloregionen?

Sammenlignet med januar-mars 2022 hadde januar-mars 2024 nesten tre ganger så mange kanselleringer og forsinkelsestimer (3 000 vs. 8 800). Å øke antallet tog som er tilgjengelig for alle reisende vil gi vanlige pendlere flere valgmuligheter og bedre plass i rushtiden. Dette er spesielt viktig når det oppstår forsinkelser og innstillinger. Den siste tiden har etterspørselen etter kollektivtransport for reisende inn mot Oslo fra vest økt ytterligere som følge av at elbiler ikke lenger får kjøre i kollektivfeltet på E18. Kombinasjonen av flere reisende og mange forsinkelser bidrar nå til mer kaos og trengsel på togene. Regjeringen har signalisert at de vil vente til 2028 med å integrere Flytogets togmateriell for alle reisende, men ved å åpne flytogene allerede nå vil titusenvis av nye avganger bli tilgjengelige.

Svar fra mandag 27. mai 2024

Bane NORs statistikk for punktlighet og regularitet viser at togtilbudet på Østlandet i perioden januar-mars 2024 hadde en lavere måloppnåelse enn tilsvarende periode i 2022 og 2023. Hovedårsaken til dette er flere dager med utfordrende vinterforhold i januar, som medførte at tekniske komponenter på togsettene ble skadet, og togsett måtte tas ut av drift. Fra april måned ble rutetilbudet på Østlandet kjørt med tilnærmet ordinær kapasitet.

Jernbanedirektoratet følger utviklingen tett med tanke på å iverksette eventuelle kapasitetsøkende tiltak som følge av begrensninger i veisystemet i det sentrale Østlandsområdet de kommende årene. Direktoratet har hatt og vil ha dialog med Vygruppen og Flytoget for å diskutere hvilke tiltak togoperatørene evt. kan bidra med.

Utover å sikre en tilstrekkelig transportkapasitet fremover, er det minst like viktig å redusere risikoen for at vinterens driftsproblemer gjentar seg. Dette er noe sektoren vil ha særskilt fokus på inn mot kommende vinter. Direktoratet har i den forbindelse mottatt en utfyllende beskrivelse fra Vygruppen om utfordringer fra sist vinter, og forslag til konkrete avbøtende tiltak dersom tilsvarende vinterproblemer skulle oppstå i fremtiden. Det er også avholdt møte med Bane NOR, der foretaket har presentert flere konkrete tiltak som skal bedre vinterberedskapen, blant annet anskaffelse av nye kjøretøy med tungt snøryddeutstyr som vil øke brøytekapasitet betydelig.

0:000:00