Sofie Marhaug
 svarer 
Terje Aasland

Om husbankens tilskuddordning til energitiltak: Hvor mye er tildelt sålangt i år og hvor stort beløp er det søkt om totalt?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2162 (2023-2024)

Husbanken har en tilskuddsordning til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem for kommunene.
Hvor mye er tildelt sålangt i år, hvor mange søknader har henholdsvis blitt godkjent og avslått, og hvor stort beløp er det søkt om totalt?

Svar fra torsdag 6. juni 2024

Husbankens tilskuddsordning til energitiltak i kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem er sentral i regjeringens satsing på energieffektivisering i bygg og har vært svært etterspurt av kommunene.
I Prop. 1 S (2023–2024) står det at «søknader om tilskot til kommunalt eigde utleigebustader skal prioriterast». I tildelingsbrevet til Husbanken for 2024 bes Husbanken prioritere søknader om tilskudd til kommunalt eide utleieboliger gjennom at 2/3 av tilgjengelig ramme fordeles til kommunalt eide utleieboliger. Som et resultat har Husbanken avsatt 200 mill. kroner til tiltak i kommunalt eide utleieboliger og 100 mill. kroner til tiltak i omsorgsboliger og sykehjem.
Per 31. mai er samlet omsøkt beløp på 248 mill. kroner. Saksbehandling skjer fortløpende i kronologisk rekkefølge. Så langt er det gitt tilsagn på 114 mill. kroner. Det er foreløpig ikke gitt noen avslag.
Jeg gjør oppmerksom på at en foreløpig opptelling fra Husbanken viser at omsøkte prosjekter overstiger rammen avsatt til sykehjem og omsorgsboliger. Samtidig viser den at det er rom for langt flere søknader om energitiltak i kommunalt eide utleieboliger. Regjeringen er opptatt av at husholdninger med lavere inntekter også kan få mer energieffektive boliger. Husbanken har opplyst om at de gjør et målrettet informasjonsarbeid for å få flere søknader i kategorien kommunalt eide utleieboliger.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024