Lars Haltbrekken
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Vil statsråden ta initiativ til at Enova gir støtte til installasjon av batterier for å lagre strøm hjemme?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2204 (2023-2024)

Flere husholdninger med solceller har kunnet spare overskuddstrømmen de produserer i en "bank" for å kunne "ta ut" strømmen senere. Flere strømsalgselskap går nå bort fra eller reduserer denne muligheten for lagring av solstrøm i egne "banker". Dette svekker lønnsomheten i solcelle investeringene og kan i verste fall føre til at færre velger å installere solceller. En alternativ løsning er å installere batterier hjemme.
Vil statsråden ta initiativ til at Enova gir støtte til installasjon av batterier for å lagre strøm hjemme?

Svar fra tirsdag 11. juni 2024

Enova utvikler sine virkemidler for å få frem teknologier, utvikle markeder og bygge ned barrierer for at nye klima- og energivennlige løsninger blir tatt i bruk. Enova prioriterer innsatsen der muligheten til å påvirke utviklingen er størst. Målet er å oppnå varig markedsendring, altså at de løsninger som støttes etter hvert skal ha forutsetninger for å bli foretrukket uten støtte.
Gjennom Enovatilskuddet er målet at nye klima- og energivennlige teknologier blir tatt i bruk i husholdningene. Regjeringen har gitt Enova betydelig faglig frihet til å prioritere mellom områder, utforme programmer og tildele støtte til enkeltprosjekter slik at midlene fra Klima- og energifondet utnyttes mest mulig effektivt. Enova besitter stor kunnskap om markeder, teknologier og virkemidler og jeg er trygg på at de selv tar riktige vurderinger når det gjelder hvilke løsninger som støttes.
Enova støtter i dag smarte varmtvannsberedere og pris- og effektstyrte energilagringssystem. Dette gjør det mulig å lagre energi med overskuddsstrømmen fra solcellene, ved å for eksempel varme opp vannet i varmtvannstanken eller lade opp elbilen.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024