Lars Haltbrekken
 svarer 
Trygve Slagsvold Vedum

Om EUs karbontoll (CBAM): Hvorfor mener statsråden det er riktig å hemmeligholde denne informasjonen for det norsk folk?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2221 (2023-2024)

Energi og Klima kan avsløre at Finansdepartementet har avslått innsyn i samtlige dokumenter som handler om behandlingen av EUs omstridte karbontoll (CBAM). I de siste seks månedene har Energi og Klima bedt om innsyn i 18 dokumenter som omhandler Finansdepartementets behandling av CBAM. Dette er en avgift som vil få store konsekvenser for norsk kraftkrevende industri.
Vil statsråden frigjøre informasjonen som er etterspurt, og hvis nei, hvorfor mener statsråden det er riktig å hemmeligholde denne informasjonen for det norsk folk?

Svar fra fredag 14. juni 2024

I en så kompleks sak som CBAM-forordningen blir det utarbeidet et stort antall ulike dokumenter. I likhet med alle andre saker vil slike dokumenter unntas offentlighet når det vurderes som riktig sett opp mot bestemmelsene i offentlighetsloven. Det vil kunne være flere grunner til at dokumenter unntas offentlighet, for eksempel at de inneholder opplysninger fra andre stater som er mottatt under forutsetning om at de ikke skal offentliggjøres.
Vi er nå i en fase med pågående diskusjoner med EU og utredning av hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser CBAM-forordningen vil ha for Norge. Når dette arbeidet er sluttført, vil jeg på vanlig måte legge frem informasjonen som Stortinget og befolkningen trenger for å diskutere og ta stilling til hvordan Norge bør stille seg til forordningen.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024