Sofie Marhaug
 svarer 
Terje Aasland

Når og hvordan vil departementet orientere Stortinget om arbeide med å stadfeste et mål om at strømbruk i hele bygningsmassen i 2030 ikke skal overstige 55,6 TWh?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2225 (2023-2024)

Når og hvordan vil departementet orientere Stortinget om arbeide med å stadfeste et mål om at strømbruk i hele bygningsmassen i 2030 ikke skal overstige 55,6 TWh?
Viser til dokument nr. 15:1558 (2023-2024) hvor departementet skriver:

«Energidepartementet har innhentet et underlag fra NVE for å belyse konsekvensene av et mål om å redusere strømforbruket med 10 TWh i hele bygningsmassen innen 2030 sammenlignet med 2015. Regjeringen tar sikte på å ta stilling til et mål før sommeren, og vil orientere Stortinget om arbeidet på egnet måte.»

NVE skriver i notatet «Mål om 10 TWh mindre strømforbruk i bygninger innen 2030» fra 19. februar 2024:

«I 2030 skal strømforbruket i bygningsmassen i Norge være 55,6 TWh
Strømbruken i bygningsmassen i 2015 var ca. 65,6 TWh, og i 2022 ca. 62,8 TWh. En reduksjon på 10 TWh i hele bygningsmassen innebærer at målet for 2030 blir 55,6 TWh, dvs. en nedgang på ca. 11 % fra i dag. I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse anslås kraftbruken i bygningsmassen til om lag 62,2 TWh i 2030, gitt eksisterende politikk og virkemidler.
Et omformulert mål der man vil redusere strømforbruket fra 2015 med 10 TWh i bygningsmassen til 2030 betyr en økt ambisjon for energieffektivisering i Norge. Ambisjonen styrkes både ved at man går fra å se på energibruk til strømbruk, og ved at man går fra å se på den eksisterende bygningsmassen i 2015 til hele bygningsmassen. NVEs vurdering av dette målet er at det er ambisiøst, men mulig.»

Svar fra torsdag 13. juni 2024

Energidepartementet har innhentet et underlag fra NVE for å belyse konsekvensene av et mål om å redusere strømforbruket med 10 TWh i hele bygningsmassen innen 2030 sammenlignet med 2015. Regjeringen tar sikte på å ta stilling til et mål før sommeren, og vil orientere Stortinget om saken i budsjettproposisjonen til høsten.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024