Debatt

Geir Arne Olsen: Nå trenger vi en dataminister

Digitalisering virker ikke å være denne regjeringens fokus. Dersom regjeringens arbeid i denne perioden blir en digitaliseringsstrategi med kun gode intensjoner, gjør det at Norge ligger enda lenger bak i et race der startskuddet allerede er gått. Det skriver Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany, i denne Altinget-kronikken.

KI-teknologien er på alles lepper, og med god grunn; potensialet i teknologien til å forenkle livene våre er enormt, men samtidig følger det med en rekke utfordringer, mener Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany.
KI-teknologien er på alles lepper, og med god grunn; potensialet i teknologien til å forenkle livene våre er enormt, men samtidig følger det med en rekke utfordringer, mener Geir Arne Olsen, norgessjef i Netcompany.Foto: Netcompany
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Digitalisering virker ikke å være denne regjeringens fokus, og kanskje er begrepet digitalisering som begrep litt forslitt, men like fullt er det et av våre viktigste virkemidler for å møte mange av våre fremtidsutfordringer.

«Data er den nye oljen» er et gammelt og mye brukt utsagn, som først nå begynner å virkelig bety noe. Ikke minst gjelder det kunstig intelligens (KI), som nå har fått sitt store internasjonale gjennombrudd siden lanseringen av ChatGPT i november i fjor. KI-teknologien er på alles lepper, og med god grunn; potensialet i teknologien til å forenkle livene våre er enormt, men samtidig følger det med en rekke utfordringer.

Byggetillatelse umiddelbart

Se for deg at du skal bygge på huset ditt. Du vet hva du ønsker deg, men risikerer å møte en endeløs rekke med lokalt kommunebyråkrati for å få planene godkjent. Nå se for deg at hjemkommunen din tar i bruk KI, som straks, mens du sitter med søknaden, kan foreslå de nødvendige endringene i søknaden og plantegningen for at du umiddelbart skal kunne motta byggetillatelsen.

Dette er bare ett eksempel, men det illustrerer hvilket enormt effektiviseringspotensial som ligger i at offentlig forvaltning omfavner bruken av KI – til stor glede for innbyggere og næringsliv.

Regjeringen må levere

Den forrige regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem i januar 2020. Mye har skjedd siden den tid, og derfor er det på høy tid at dagens regjering kommer med en oppdatering.

Den forrige regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem i januar 2020. Mye har skjedd siden den tid, og derfor er det på høy tid at dagens regjering kommer med en oppdatering. 

Geir Arne Olsen
Norgessjef i Netcompany

Det vi vet så langt er at kunstig intelligens blir et tema i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien, som er under utarbeidelse og skal stå ferdig i 2024. Regjeringen har tatt til orde for bedre regulering av kunstig intelligens og de store teknologiselskapene som driver utviklingen, men ellers vet vi ganske lite om hvordan den nye strategien vil forholde seg til KI.

Det offentlige bør være frempå i å ta i bruk kunstig intelligens, men da er det avgjørende at det skjer på en gjennomtenkt måte. Regjeringen bør være sitt ansvar bevisst, for kunstig intelligens vil ha enorm påvirkning på samfunnet de neste årene. Gjennomtenkt dataregulering og forvaltning vil bli helt avgjørende, blant annet med hensyn til personvern, og bør ikke utsettes ytterligere.

Næringsliv i endring

Kunstig intelligens vil ha særlig stor påvirkning på næringslivet de kommende årene. 25 prosent av dagens jobber, på tvers av alle industrier, vil bli eksponert for automatisering gjennom KI, ifølge en analyse gjennomført av den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs. I enkelte roller, som for eksempel administrative støttefunksjoner, vil andelen være nesten 50 prosent.

For eksempel vil KI i en rekrutteringsprosess kunne velge ut de beste søknadene, sette opp jobbintervjuer og distribuere tester. Advokatbransjen kan bruke KI til å vurdere potensialet i en ny sak opp mot utfallet i tidligere saker som ligner. Logistikkvirksomheter kan KI brukes til å optimalisere flåteutnyttelsen, booke sjåfører for å møte ventet etterspørsel og justere prisene i forhold til konkurrentene.

En verden i endring

Samtidig med at en rekke jobber endres, vil BNP øke med syv prosent, ifølge den samme Goldman Sachs-analysen. For mens det er ventet at behovet for arbeidskraft vil endre seg, vil produktiviteten øke. KI vil kunne gi virksomhetene reelle forbedringer før de selv blir klare over behovene de har. Grunnlaget for å utnytte KI på en hensiktsmessig måte vil komme fra det offentlige og bedriftenes egne sanntidsdata, og da er det langsiktige investeringer som gjelder. Det handler om verdiskaping og innovasjon.

Derfor er det viktig at vi bygger et teknologifellesskap i Norden og Europa, slik at vi kan stå teknologisk opp mot de trusler som kommer fra land og aktører som ikke bare vil oss vel.

Geir Arne Olsen
Norgessjef i Netcompany

Vi vet samtidig at vi europeere har et annet syn på eierskap og tilgjengeliggjøring av data enn det vi finner for eksempel i Kina, der data er fullt ut under myndighetenes styring og kontroll og i USA der de er privatisert til internasjonale big-tech selskaper. Derfor er det viktig at vi bygger et teknologifellesskap i Norden og Europa, slik at vi kan stå teknologisk opp mot de trusler som kommer fra land og aktører som ikke bare vil oss vel.

Utfordringene må håndteres

Det er nødvendig å finne en god balanse mellom nytteverdi på den ene siden, og personvern og sikkerhet på den andre siden. Vi må ha kontroll over egne data og avgjøre hvilke data som kan brukes i hvilke kontekster. Her trengs det klare føringer og felles retningslinjer fra myndighetene.  

Derfor mener jeg at Norge ikke bare trenger regjeringens lovede digitaliseringsstrategi, men også en tydelig og fremtidsrettet dataforvaltningsstrategi. Regjeringen må forstå betydningen av langtidsforvaltning av offentlige data og hvordan de kan brukes til tjenesteutvikling.

Derfor mener jeg at Norge ikke bare trenger regjeringens lovede digitaliseringsstrategi, men også en tydelig og fremtidsrettet dataforvaltningsstrategi. 

Geir Arne Olsen
Norgessjef i Netcompany

Vi trenger data som fungerer i en offentlig verdikjede og vi trenger lovendringer for å se data i sammenheng og sikre bedre utnyttelse av dataressurser. I tillegg til å starte et strategiarbeid bør regjeringen sette ned et lovutvalg for bruk av data.

I sin oppsummerende pressekonferanse for første halvår trakk statsministeren frem en rekke ulemper ved kunstig intelligens, og understreket behovet for å sette rammer og grenser for teknologien. Det er fine ord, men nå forventer vi at ordene omgjøres til praksis.

Regjeringen bør ikke trenere dette arbeidet med en digitaliseringsstrategi som legges frem i 2024. Digitaliseringsminister Sigbjørn Gjelsvik bør kjenne sin besøkelsestid og sette i gang utredningsarbeidet for å få på plass de nødvendige lovendringer så raskt som mulig. Dersom regjeringens arbeid i denne perioden blir en strategi med kun gode intensjoner, gjør det at Norge ligger enda lenger bak i et race der startskuddet allerede er gått.

Digitaliseringsminister Sigbjørn Gjelsvik bør kjenne sin besøkelsestid og sette i gang utredningsarbeidet for å få på plass de nødvendige lovendringer så raskt som mulig.

Geir Arne Olsen
Norgessjef i Netcompany

Omtalte personer

Sigbjørn Gjelsvik

Stortingsrepresentant (Sp)
økonomi (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet)

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

Geir Arne Olsen

Norgessjef i Netcompany

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00