IKT-Norge om digitaliseringsstrategien: – Vi bør legge oss tett på EU

– Norge bør i ny digitaliseringsstrategi legge seg nærmest mulig EU, og raskest mulig, slik at vi blir en del av det europeiske markedet, mener IKT-Norges administrerende direktør. Han etterlyser også en større satsing på IKT-kompetanse. Å sakke akterut på digitalisering vil ha både sikkerhetsaspekter og betydning for norsk konkurranseevne. 

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge, ønsker seg en ny digitaliseringsstrategi som peker langt frem i tid og kommer nye utfordringer i møte. 
Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge, ønsker seg en ny digitaliseringsstrategi som peker langt frem i tid og kommer nye utfordringer i møte. Foto: Veslemøy Vråskar
0:000:00