Sykehussjefenes beskjed til politikerne: Vi trenger mer penger

Mer penger til investeringer, hardere prioritering av oppgaver og strengere regulering av private helsetjenester. Det var budskapet de regionale helseforetakene hadde under dagens høring om Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, sa til helsepolitikerne at de burde bruke mer penger på helt nødvendige investeringer på sykehusene.
Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, sa til helsepolitikerne at de burde bruke mer penger på helt nødvendige investeringer på sykehusene.Foto: Helse Vest
Silje Sjursen Skiphamn

Regjeringen har kommet med flere forslag til endringer i finansieringen av sykehusene i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Sykehusenes toppsjefer er fornøyde med forslagene, men er klare på at det ikke er nok.

– Spesialisthelsetjenesten må endre seg for å møte utfordringsbildet. For å få det til, må det være midler til investeringer og et investeringsregime som gir mulighet for å bygge gode sykehus som legger til rette for effektiv drift, riktige investeringer til medisintekniske utstyr og ikke minst til digitaliseringstiltak.

Det sa Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, under høringen om Nasjonal helse- og samhandlingsplan i Stortinget tirsdag. De regionale helseforetakene var først ut i den ni timer lange høringen.

Dere vet det er stram økonomi i helseforetakene.

Stig Slørdahl
Adm.dir. i Helse Midt-Norge

Bryne fikk støtte fra administrerende direktør i Helse Midt-Norge:

– Dere vet det er stram økonomi i helseforetakene. Samtidig så skal vi investere i bygg og infrastruktur for å møte en krevende framtid, sa Stig Slørdahl til helse- og omsorgskomiteen.

– Vi støtter de foreslåtte, men det er fortsatt krevende å klare nødvendige løft til investeringer fremover.

Droppet forslag fra utvalg

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan foreslår regjeringen to endringer i måten investeringer i sykehus finansieres på:

  1. Kravet til egenkapital reduseres fra 30 til 10 prosent. Dermed kan helseforetakene låne inntil 90 prosent når de skal investere i nye bygg eller nytt utstyr.
  2. Rentemodellen skal endres tilbake til modellen som ble brukt før 2018. Dette skal gi betydelig lavere rentekostnader for helseforetakene.

De to forslagene har regjeringen hentet fra Sykehusutvalget. Utvalget hadde imidlertid ett forslag til, som regjeringen ikke har tatt med i planen sin.

For at helseforetakene skal få dekket mer av kapitalkostnadene sine, foreslo utvalget at de skulle kompenseres for 75 prosent av de faktiske avskrivningskostnadene.

Regjeringen mente imidlertid dette ville føre til mer økonomisk uforutsigbarhet og forskjeller i investeringstakten mellom helseregionene, og gikk ikke videre med forslaget.

Les også

Gap mellom ressurser og oppgaver

Det burde de gjort, mente toppsjefene i Sykehus-Norge. I tillegg trengs det mer penger inn i sektoren, var budskapet på høringen.

– Regjeringen sine forslag til endringer i investeringsregimet er kjærkomne, men gir dessverre for liten effekt i forhold til økt investeringsevne, sa Inger Cathrine Bryne til helsepolitikerne.

– Det sies ofte at vi vil gå tomme for helsepersonell i sykehus før vi går tomme for penger. Men mens vi fortsatt har penger, tør jeg mene at noe av det burde bli benyttet til å underlette finansieringen av helt nødvendige investeringer, nettopp for å kunne behandle flere pasienter uten å øke personellbehovet i årene fremover.

Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Ifølge Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, er det allerede i dag et gap mellom tilgjengelige ressurser og oppgavene på sykehusene:

– Vi har i dag flere ansatte enn vi har finansiering til. Fremover vil tilgang til personell være en begrensende faktor, sa han.

– Bedre finansiering vil uansett ikke tillate at vi viderefører alt vi gjør i dag likt og så legger nye oppgaver oppå. Vi må både videreutvikle, det vil si noen ganger endre på, hvordan vi gir helsetjenester og prioritere det som er viktigst. Vi kan ikke be vår ansatte om å løpe fortere.

Fødespagat

Helse Nord er den helseregionen som sliter mest både med økonomi og mangel på helsepersonell. Dette gir seg blant annet utslag i en oppblomstring av private tilbydere av spesialisthelsetjenester, som de offentlige sykehusene i Nord-Norge tvinges til å betale store summer til.

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan varsler regjeringen at den vil utrede en ny godkjenningsordning for helprivate helsetilbud. Det er musikk i ørene til viseadministrerende direktør i Helse Nord, Ola Jøsendal.

Vi ønsker velkommen en tøffere regulering av private helsetjenester.

Ola Jøsendal
Viseadm.dir. i Helse Nord

– Vi ønsker velkommen en tøffere regulering av etablering av private helsetjenester, sa han under høringen.

Han mente også at planen på en god måte beskriver det store dilemmaet i norsk helsetjeneste. Stadig mer spesialisering er en sterk driver for sentralisering av tilbud, mens det samtidig er en politisk målsetting å opprettholde et desentralisert helsetilbud.

– Vi står i en spagat mellom de to føringene, og de nye kravene innen fødselsomsorgen er kanskje det beste eksempelet på det, sa Jøsendal.

Støtte til sentralisering

Fødetilbudet har fått et eget kapittel i regjeringens plan. Etter bråket rundt mulig nedlegging av flere fødetilbud i Helse Nord, gikk helseminister Ingvild Kjerkol ut og fredet alle eksisterende fødetilbud i forkant av at planen ble lagt frem.

«Regjeringen vil opprettholde dagens fødetilbud innenfor planperioden, gitt forsvarlig drift», står det. Helse Nord ønsker seg en videre drøfting av formuleringen «gitt forsvarlig drift», sa Jøsendal under høringen.

Ingvild Kjerkol la frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan i mars. Hun er ikke lenger helseminister når planen behandles i Stortinget i juni.
Ingvild Kjerkol la frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan i mars. Hun er ikke lenger helseminister når planen behandles i Stortinget i juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Helse Nord mener at kriteriet eller begrepet «forsvarlig» må drøftes som mer enn bare behandlingen av den enkelte pasient, påpekte han.

– Det handler også om forsvarlig organisering, forsvarlig økonomi, forsvarlig kompetanse, forsvarlig beredskap og forsvarlig prioritering.

Jøsendal kom også med det som kan oppfattes som et stikk til Senterpartiet:

– Vi er veldig glade for at planen peker særskilt på regionssykehusene sin kjempeviktige rolle og behovet for å styrke dem. I en region med så store avstander og så lavt befolkningsgrunnlag, er det svært viktig for oss å ha støtte fra øverste politiske nivå for å sentralisere tjenester til det regionale nivået.

Omtalte personer

Inger Cathrine Bryne

Administrerende direktør, Helse Vest RHF

Stig Arild Slørdahl

Administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
Dr.med. (NTNU, 1992)

Terje Rootwelt

Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
Dr.med. (Universitetet i Oslo, 1995)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00