Tåler norsk økonomi at arbeiderne får sin andel av eksportfesten i industrien?

Svak kronekurs gir rekordhøy lønnsomhet i eksportindustrien. Det gir grunnlag for et heftig lønnskrav i årets hovedoppgjør. Men vil resten av økonomien ha rygg til å bære en eventuell lønnsfest i frontfagene? Altinget spør Bjørnstad, Dørum og Holden.

Det går så det griner i norsk eksportindustri, mye på grunn av den svake kronekursen. Men hvor godt vil resten av næringslivet takle det om industrien tar ut sin del av denne lønnsomhetsveksten i form av lønnsvekst i årets oppgjør? Altinget har spurt sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO, sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og professor i samfunnsøkonom Steinar Holden.
Det går så det griner i norsk eksportindustri, mye på grunn av den svake kronekursen. Men hvor godt vil resten av næringslivet takle det om industrien tar ut sin del av denne lønnsomhetsveksten i form av lønnsvekst i årets oppgjør? Altinget har spurt sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO, sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og professor i samfunnsøkonom Steinar Holden.Foto: Henry Mai/LO Moment Studio/NHO Javad Parsa/NTB
0:000:00