Alfred Jens Bjørlo
 svarer 
Trygve Slagsvold Vedum

Når vil vi få svar på om Norge skal implementere CBAM i norsk regelverk?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1715 (2023-2024)

Spørsmålet om Norge skal delta i CBAM-regelverket til EU er enda ikke avklart, på tross av at flere departement, LO og NHO mener vi bør delta. Norge ble nylig invitert til å delta som observatør i EU-kommisjonens arbeidsgrupper som skal vurdere endringer av EUs karbontoll gjennom «testfasen» som varer ut 2025. Det er enda ikke avklart om Norge vil takke ja eller ikke.

Når kan vi forvente at regjeringen vil avgjøre om Norge skal delta i arbeidsgruppen, og når vil vi få svar på om Norge skal implementere CBAM i norsk regelverk?

Svar fra torsdag 18. april 2024

Den norske delegasjonen i Brussel mottok forespørselen om å delta som observatør i deres ekspertgruppe rett før påske, med informasjon om at neste møte i gruppen vil avholdes 23. april. Norge har takket ja til å delta som observatør i gruppen.

Arbeidet med CBAM følger de ordinære prosessene for vurdering av om EU-regelverk skal innlemmes. Det innebærer blant annet at man som et første steg diskuterer regelverket mellom EFTA/EØS-landene. Siden oktober har vi hatt god dialog med Island og Liechtenstein om saken, og vi har nå, i fellesskap, tatt kontakt med Kommisjonen for å starte opp diskusjonene med EU. CBAM er et komplekst regelverk, og det er for tidlig å si noe om hvor lenge diskusjonene med EU vil pågå.

Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til om CBAM skal innføres i Norge. CBAM reiser flere prinsipielle klima- og handelspolitiske spørsmål som må vurderes grundig. Regjeringens vurdering av innføring i Norge vil også avhenge av hvilke løsninger vi kan finne sammen med våre partnere i EØS-samarbeidet.

0:000:00