Ola Elvestuen
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Er statsråden enig med finansministeren i at elbilmålet bare er «et mål» som ikke bokstavelig talt skal følges, og er det slik regjeringen også forholder seg til klimamålet for 2030?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2051 (2023-2024)

Er statsråden enig med finansministeren i at elbilmålet bare er «et mål» som ikke bokstavelig talt skal følges, og er det slik regjeringen også forholder seg til klimamålet for 2030?

Finansminister Vedum uttalte følgende etter revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble lagt frem: «Husk at det er et mål. Noen har tatt dette helt bokstavelig at det skal være 100 prosent. At det kommer til å bli solgt fossilbiler også neste år, det kommer det til å bli – og det er ikke noe nederlag. Poenget er at politikken har fungert veldig bra.» Regjeringen avlyser altså målet om 100 prosent nybilsalg av nullutslippsbiler fra 2025. Norges mål om kutt av 55 prosent klimagassutslipp, sammenlignet med utslippsnivået i 1990 blir stadig vanskeligere å nå. Det er bred faglig enighet om at regjeringen blant annet har kuttet elbilfordelene for raskt, har kuttet fordeler for elektrifisering av varetransporten, anleggsmaskiner osv. Det har siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet inntok regjeringskontorene vært unison enighet om at innsatsen for å kutte utslipp må trappes opp, men regjeringen har gjort det stikk motsatte.

Svar fra onsdag 22. mai 2024

Regjeringen har en klar ambisjon om å innfri måltallene fra Nasjonal transportplan 2018-2029 for salg av nullutslippskjøretøy og vil innrette virkemidlene i tråd med dette, jf. omtale i regjeringens klimastatus og -plan for 2024. Elektrifisering av kjøretøyparken er et svært viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene og for å nå Norges klimamål, men er ikke et mål i seg selv. Virkemidlene regjeringen arbeider med omfatter imidlertid ikke et forbud mot kjøp av andre kjøretøy enn nullutslippskjøretøy, og regjeringen mener heller ikke at det vil være hensiktsmessig med et forbud. Dette innebærer at det kan være et fåtall konvensjonelle personbiler som blir solgt etter 2025, på tross av at det vil både være betydelig rimeligere å både kjøpe og bruke en elektrisk personbil. Det som er viktig, er at tilnærmet hele personbilparken blir nullutslipp etter hvert som de fossile bilene byttes ut.

Norges lovfestede klimamål for 2030 under Parisavtalen ligger fast og regjeringen legger til grunn at dette nås. Målet er å redusere utslippene av klimagasser med minst 55 prosent sammenlignet med 1990-nivået. Dette målet er lovfestet i klimaloven. Regjeringen legger opp til å nå målet i samarbeid med EU.

0:000:00