Nikolai Astrup
 svarer 
Geir Pollestad

Hvor mye kraftproduksjon ligger til grunn for Paretos verdivurdering av Meraker Brug?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2079 (2023-2024)

Hvor mye kraftproduksjon ligger til grunn for Paretos verdivurdering av Meraker Brug, og har staten planer om å utnytte potensialet for kraftproduksjon på eiendommen?
I forbindelse med behandlingen av statens kjøp av Meraker Brug har det fremkommet at staten betalte omtrent en milliard kroner mer enn det de to andre budgiverne var villige til å betale.
Finansdepartementet mener Paretos verdivurdering forsvarer prisen staten betalte, og at investeringen vil gi en forventet fremtidig avkastning som begrunner hvorfor transaksjonen ble finansiert "under streken".
Hvorvidt staten oppnår en slik avkastning vil antakeligvis være betinget av at staten realiserer kraftpotensialet på eiendommen. Det har imidlertid ikke fremkommet hvor stort kraftpotensialet på eiendommen er, eller hvorvidt staten faktisk har tenkt til å utnytte dette potensialet.
Dersom staten ikke har planer om å utnytte potensialet for ny kraftproduksjon, vil avkastningen på investeringen fravike vesentlig fra verdivurderingen som lå til grunn.

Svar fra tirsdag 28. mai 2024

Statskog SF og Paretos vurderingar av kraftpotensialet på eigedomane til AS Meraker Brug er forretningssensitiv informasjon eg ikkje kan gå ut med offentleg. I samband med Kontroll- og konstitusjonskomiteen sin handsaming av Statskog SFs kjøp av AS Meraker Brug har komiteen fått tilsendt dei fullstendige verdivurderingane frå Statskog SF og Pareto.
Eg er oppteken av å fylgje opp dei prinsippa for statleg eigarskap som Stortinget har slutta seg til. Det er Statskog SF som har ansvaret for forvaltninga av sine eigedomar. Eg legg til grunn at Statskog SF har eit langsiktig perspektiv på korleis dei kan realisere verdiane på best måte. Dette må skje i samarbeid med kommunane eigedomane ligg i, dei som har rettar til bruk og andre aktørar.

0:000:00