Om  
Liv Müller Smith-Sivertsen
Amrit Kaur

Ble suspendert i vinter – nå er Amrit Kaur valgt som ny leder i Rød Ungdom

Under et høydramatisk landsmøte i ungdomspartiet i helgen ble Amrit Kaur valgt til ny leder. Liv Müller Smith-Sivertsen var innstilt som leder av valgkomiteen, men tapte mot benke-kandidaten som frem til torsdag var suspendert. 

Amrit Kaur er ny leder i Rød Ungdom. Hun ble ekskludert fra partiet i februar, men landsmøtet opphevet eksklusjonen og valgte henne som ny leder med et overveldende flertall. 
Amrit Kaur er ny leder i Rød Ungdom. Hun ble ekskludert fra partiet i februar, men landsmøtet opphevet eksklusjonen og valgte henne som ny leder med et overveldende flertall. Foto: Privat
Veslemøy Hedvig Østrem

Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av Liv Müller Smith-Sivertsen som Rød Ungdom-leder for en ny periode. Men delegatene ville det annerledes. 

Amrit Kaur har vært sentralstyremedlem i en periode, men ble suspendert fra partiet etter det som ble beskrevet som en «kommunistisk konspirasjon» – og for å «ha skadet organisasjonen og brutt vedtektene». 

Dette skjedde i februar. Da ble til sammen fem medlemmer suspendert etter et vedtak i landsstyret, to av de suspenderte satt i sentralstyret.

Måten suspensjonene ble gjennomført på, ble sterkt kritisert. Før landsmøtet hadde rundt hundre medlemmer forlanget at suspensjonene skulle annulleres. De fikk 2/3 flertall da dette ble stemt over på fredag. Da gjorde også Amrit Kaur det klart at hennes kandidatur til ledervervet sto ved lag.

Amrit Kaur er leder i Drammen og Omegn Rød Ungdom og har vært utvalgsmedlem i hovedutvalget for oppvekst i Drammen kommune.

Hun har ikke svart på Altingets henvendelser etter ledervalget. 

Men Halvor Bergkvist, som både har vært med i det forrige sentralstyret, og som nå er valgt som en av to sidestilte nestledere, forklarer hva som lå til grunn for annulleringsvedtaket som åpnet for Kaur som leder.  

– Da landsstyret skulle behandle var det svært mange som ikke fikk mulighet til å stemme over suspensjonsvedtaket, åtte andre enn de som var foreslått suspendert, fikk ikke mulighet til å si sin mening. Begrunnelsen var at det også var fremmet eksklusjonssaker mot dem, men disse sakene ble avvist. Altså var det ingen grunn til at de ikke skulle få være med å avgjøre eksklusjonssaken mot Kaur og de andre, sier Halvor Bergkvist, nyvalgt nestleder i Rød Ungdom, til Altinget. 

Les også

– Kaur usedvanlig dyktig

Bergkvist forteller om et landsmøte med stor dramatikk og mye diskusjon.

– Vi er vant til at politiske saker skaper mye debatt, men dette var noe annet, sier han. 

Han mener også at fremstillingen av at Kaur og hennes meningsfeller skal ha skadet organisasjonen, ikke stemmer. 

– Hun er en svært dyktig leder, er svært konstruktiv og usedvanlig dyktig. Hun er også en som tar konflikter og uenighet åpent og kameratslig, sier Bergkvist, som har reagert på det han mener har vært mangelfull raushet fra tidligere leder Liv Müller Smith-Sivertsens side. 

– Da eksklusjonssaken kom opp, mener jeg det ble tydelig hvem som ønsker en raus partikultur og hvem som ikke gjør det, sier Bergkvist.

Avtroppende leder Liv Müller Smith-Sivertsen svarer Altinget at hun vil gi utfyllende svar mandag. 

Til Klassekampen før helgen avviste hun at saken handlet om politisk uenighet. Hun advarte også mot det hun mente var hemmelighold og muldvarp-aksjoner for å få makt og posisjoner. 

Da valget ble klart, marsjerte Smith-Sivertsen og rundt 20 andre delegater ut av landsmøtesalen i protest.

Nå står Smith-Sivertsen uten posisjoner i Rød Ungdom. Ahmed Al-Saedi fra Molde ble valgt som den andre av de to sidestilte nestlederne. 

Rød Ungdoms nye sentralstyre

Leder: Amrit Pernille Kaur

Nestledere: Håkon Rønning Bergkvist og Ahmed Al-Saedi

Generalsekretær: Syver Kleve Kolstad

Økonomiansvarlig: Mina Rollag Torvik

Øvrige sentralstyremedlemmer: 
Daniel Ernst Homme
Mona Lill Angell-Olsen
Sondre Alvestad
Ekho Halvorsen
Amalie Løwe

Omtalte personer

Liv Müller Smith-Sivertsen

Amrit Kaur

Leder, Rød Ungdom, leder Drammen og Omegn Rød Ungdom, medlem, hovedutvalg for oppvekst og utdanning i Drammen kommune, Rødt

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00