Om  
Harriet E. Berg
Espen Barth Eide

Hun blir leder for nytt direktorat for eksportkontroll og sanksjoner

Harriet E. Berg blir direktør for Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Berg kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet.

Harriet E. Berg går fra rollen som ekspedisjonssjef i UD til å lede det nye direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. 
Harriet E. Berg går fra rollen som ekspedisjonssjef i UD til å lede det nye direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Foto: NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Statsråd fredag besluttet at etaten for eksportkontroll og sanksjoner som skal opprettes innen 1. januar 2025 får navnet «Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner» (DEKSA).

Det er også utnevnt en direktør for direktoratet for to år. 

– Beslutningen om å etablere Direktoratet for Eksportkontroll og sanksjoner, og tilsetting av direktør er viktige milepæler i regjeringens arbeid for å ruste Norge til å håndtere et nytt sikkerhetspolitisk landskap. Et nytt direktorat vil forbedre rammevilkårene for en viktig del av sikkerhetspolitikken og gjennomføringen av våre internasjonale forpliktelser innen sanksjonsområdet, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. 

Grunnen til at regjeringen nå har etablert et eget direktorat for dette sakskomplekset, er at norsk næringsliv i økende grad må forholde seg til sanksjoner og reguleringen av eksport, særlig som følge av krigen i Ukraina.

I fjor sommer besluttet regjeringen å opprette en ny etat for dette arbeidet med ansvar for utstedelse av tillatelser, veiledning og den utøvende kontrollen med eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi, tjenester og kunnskap. Direktoratet vil også veilede og behandle enkeltsaker i henhold til sanksjonsregelverket. Direktoratet vil være underlagt Utenriksdepartementet, hvor politikkutvikling og ledelse av det internasjonale arbeidet fortsatt vil ligge.

Harriet E. Berg ser frem til å bygge opp det nye direktoratet. 

– Det er med stort engasjement jeg nå tar tak i jobben med å bygge et sterkt og moderne direktorat for å håndtere mer komplekse problemstillinger i lys av det endrede sikkerhetspolitiske bildet og nye teknologiske utfordringer. De etablerte fagmiljøene i UD vil i første omgang danne stammen i de faglige avdelingene i direktoratet, men vi er allerede godt i gang med å rekruttere nytt personell for å forsterke kapasiteten og utvide kompetansen, sier Harriet E. Berg i en pressemelding. 

Omtalte personer

Harriet E. Berg

Direktør, Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA)
internasjonal politikk og statsvitenskap (Columbia University, USA, 1991)

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024