Om  
Kathrine Kleveland

Vil ha gjenvalg: – Vi skal ta mer nasjonal kontroll over krafta vår

Den tidligere Nei til EU-lederen ønsker seg en ny periode for Senterpartiet på Stortinget. Og understreker at hun står støtt i kampen mot EUs fjerde energimarkedspakke. 

VIL HA EN ANDRE PERIODE: – Den norske kulturarven og sjølråderetten står sterkt i mitt politiske engasjement, sier Senterpartiets Kathrine Kleveland. 
VIL HA EN ANDRE PERIODE: – Den norske kulturarven og sjølråderetten står sterkt i mitt politiske engasjement, sier Senterpartiets Kathrine Kleveland. Foto: Senterpartiet / Ragne B Lysaker
0:000:00