Grunde Almeland (32)

Vara innpisker (V), stortingsrepresentant Oslo, leder, Familie- og kulturkomiteen
Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
Meritter: Nijmegenmedaljen 2013
Utdannet: Masterprogram i rettsvitenskap (Universitet i Oslo, pågående)
Fødested: Bergen

29. mars 1991

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon