H.K.H. Kronprins Haakon Magnus (49)

Norges kronprins
Utdannet: master i internasjonal politikk (London School of Economics and Political Science), bachelor i statsvitenskap (University of California, Berkeley, 1999), 1. avdeling av krigsskoleutdannelsen (Sjøkrigsskolen i Bergen)
Fødested: Oslo

20. juli 1973

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon