Kari Veiteberg (61)

Biskop i Oslo bispedømme
Tidl. prest i Tøyen kirke
Utdannet: Dr.theol. (Universitetet i Oslo, 2006)
Fødested: Stord

4. februar 1961

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon