Vegard Vigdenes

Politisk nestleder, Norsk bonde- og småbrukarlag, bonde


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon