Vegard Vigdenes

Politisk nestleder, Norsk bonde- og småbrukarlag, bonde


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00