Kari Elisabeth Kaski
 svarer 
Trygve Slagsvold Vedum

Om ugyldige oljetillatelser: Vil skattemyndighetene vurdere feltene til å fortsatt være gyldige innenfor det midlertidige oljeskattesysteme?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1295 (2023-2024)

Nylig kjente Oslo tingrett tre oljetillatelser ugyldige. Alle oljetillatelsene ble behandlet tidsnok til å havne inn under det veldig gunstige midlertidige oljeskattesystemet. Staten har anket dommen, men jeg ønsker finansministerens vurdering av hva man vil gjøre med oljeskatten dersom dommen blir opprettholdt.
Vil skattemyndighetene vurdere feltene til å fortsatt være gyldige innenfor det midlertidige oljeskattesystemet, og hvem må eventuelt ta regningen med å etterbetale den skattefordelen?

Svar fra mandag 26. februar 2024

Jeg viser til energiministerens svar 7. februar 2024 på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. Det fremgår der at Energidepartementet mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og er uenig i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning. Basert på dette vil dom og kjennelse bli anket.  
Så lenge det pågår en prosess, ønsker jeg ikke å kommentere eventuelle konsekvenser for skattleggingen av petroleumsselskapene.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00