Hårek Elvenes
 svarer 
Espen Barth Eide

Hva gjør regjeringen for å motvirke at sanksjoner og restriktive tiltak mot Russland uthules ved at varer eksporteres til Russland via tredjeland?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1282 (2023-2024)

Hva gjør regjeringen for å motvirke at sanksjoner og restriktive tiltak mot Russland uthules ved at varer eksporteres til Russland via tredjeland?

Svar fra mandag 26. februar 2024

Norge har sluttet opp om EUs historisk omfattende sanksjoner mot Russland. Mulighetene for eksport er svært begrensede. De siste sanksjonspakkene fra EU har bl.a. hatt som mål å styrke de eksisterende sanksjonene og forhindre omgåelse av dem.

Strenge og omfattende sanksjoner innebærer at Russland forsøker å få tilgang til innsatsvarer de bruker i krigføringen på andre måter. Utenriksdepartementet er godt kjent med hvordan enkelte land og aktører forsøker å finne veier rundt sanksjonene.

Det er eksportørers ansvar å følge de til enhver tid gjeldene sanksjonene mot Russland. Jeg forventer at norske selskaper gjør egne og nødvendige undersøkelser før de eksporterer, og at de er oppmerksomme på risikoen for omgåelse og avledningsforsøk.

For å motvirke omgåelser har Norge for det første vært tydelige på at land som aktivt støtter Russlands folkerettsstridige aggresjonskrig bidrar til de tap og lidelser som krigføringen medfører. For det andre samarbeider Norge tett med EU og andre land som har innført sanksjoner mot Russland. Dette samarbeidet er avgjørende for å sikre at sanksjonene etterleves og virker. For det tredje har vi et strengt eksportkontrollregelverk. For det fjerde er det tett samarbeid mellom relevante kontrollinstanser i Norge. For det femte veileder vi næringslivet, bl.a. om at bedriftene må være årvåkne mht. sluttbrukere og kjenne sine kunder.

Sist men ikke minst har regjeringen besluttet å opprette et nytt Direktorat for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA). Dette er en historisk satsing og målet er å få enda større kapasitet til å gi næringslivet veiledning om eksportkontroll og sanksjoner.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00