Sofie Marhaug
 svarer 
Terje Aasland

Kan statsråden gi en oppdatert oversikt over hvilke oljefelt som henholdsvis har godkjent tilknytning til nettet for kraft fra land, uten at tiltaket er i drift ennå?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1559 (2023-2024)

Kan statsråden gi en oppdatert oversikt over hvilke oljefelt som henholdsvis har godkjent tilknytning til nettet for kraft fra land, eller som har søkt om tilknytning til nettet for kraft fra land, uten at tiltaket er i drift ennå?

Jeg ber også om oversikt over hvilken effekt det er søkt om, og hva som er anslått årlig strømforbruk, for prosjektene.

Svar fra fredag 22. mars 2024

Tabellen under gir en oversikt over felt og innretninger på kontinentalsokkelen som i dag helt eller delvis drives med kraft fra nettet (i tillegg er undervannsutbyggingene på Ormen Lange og Snøhvit forsynt med energi knyttet til sine respektive landanlegg på Nyhamna og Melkøya):

Felt og innretninger Effekt (MW)
Valhall (inkl. Hod) 78 MW
Utsirahøyden (Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Sleipner Øst, og tilhørende satellittfelt) 300 MW
Martin Linge 65 MW
Gjøa (inkl. Vega, Nova, Duva) 42 MW
Troll A 218 MW
Goliat 75 MW


Følgende løsninger med kraft fra nettet på land er godkjent og under utbygging:

Felt og innretninger Effekt (MW)
Fenris (tilknyttet Valhallfeltet) 20 MW
Yggdrasil 150 MW
Oseberg feltsenter og Oseberg Sør 105 MW
Troll B og C (inkl. Fram og Byrding) 116 MW
Draugen og Njord (inkl. Hyme, Fenja, Bauge) 80 MW

Det er også økt kraftbehov knyttet til økt utvinningsprosjekter på Ormen Lange- og Snøhvitfeltet.

I tillegg til ovennevnte felt og innretninger drives landanlegg på Melkøya, Nyhamna, Kollsnes og Kårstø helt eller delvis med kraft fra nettet.

Følgende felt og innretninger har sendt melding for nettanlegg til NVE. Krav om melding gjelder der det skal søkes om anleggskonsesjon etter energiloven for kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere og lengde på mer enn 15 km i ny trasé.

Felt og innretninger Effekt (MW)
Balder og Grane 140 MW
Tampen-området 180 MW
Halten-området 90-150 MW

Oppgitt effekt er kapasitet i relevante anlegg. Faktisk kraftforbruk kan variere både på kort og lengre sikt, avhengig av aktivitetsnivå. Ifølge NVEs langsiktige kraftmarkedsprognose for 2023 var det totale kraftforbruket i petroleumssektoren 8,9 TWh i 2022. Ifølge NVEs prognose forventes kraftforbruket i sektoren å øke til 12,6 TWh i 2030.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00