Tobias Drevland Lund
 svarer 
Andreas Bjelland Eriksen

Er det mulig for Norge å forsikre seg om at utslippskvotene man handler med utelukkende er et resultat av tiltak som “gjennomføres innenfor de grensene til det landet det samarbeides med, ihht folkeretten”?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2253 (2023-2024)

Dersom Norge skal inngå samarbeid om utslippsreduksjoner gjennom handel med utslippskvoter under Parisavtalens artikkel 6, med stater som, i strid med Norges forståelse av regelverket for rapportering av utslippsregnskap, rapporterer på ekstraterritorielle utslipp og utslippskutt, er det mulig for Norge å forsikre seg om at utslippskvotene man handler med utelukkende er et resultat av tiltak som “gjennomføres innenfor de grensene til det landet det samarbeides med, ihht folkeretten”?
Statsråden oppklarte 24. april 2024 svært godt i et svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1797 (2023-2024) fra undertegnede følgende: “Regjeringen mener at utslippsreduksjoner (kvoter) det skal handles med under Parisavtalens artikkel 6 må gjennomføres innenfor grensene til det landet det samarbeides med, ihht. folkeretten. Dette er en forutsetning for Norge når vi skal inngå samarbeid med andre land om utslippsreduksjoner”.
Enkelte stater har tidvis rapportert ekstraterritorielt på utslipp og utslippskutt, som eksemplifisert ved Russlands rapportering på utslipp på Krym, som statsråden også har påpekt i svar datert 21. mars 2024. Dette påpekte statsråden som i strid med folkeretten og Parisavtalen.

Svar fra mandag 17. juni 2024

Norge har strenge utvelgelseskriterier for hvilke programmer vi involverer oss i, og som er aktuelle å kjøpe kvoter fra, under Parisavtalens artikkel 6. Det er viktig at kvotene Norge kjøper har høy miljøintegritet og bidrar til reelle og varige utslippsreduksjoner. Som nevnt i tidligere besvarelse Dokument nr. 15:1797 er det også en forutsetning for Norge at samarbeidet skjer ihht. folkeretten. Norge, gjennom Klima- og miljødepartementet, deltar aktivt i programutviklingen for å sørge for at våre utvelgelseskriterier blir fulgt. I et tenkt eksempel som det som vises til i skriftlig spørsmål nr. 2253, der en stat rapporterer ekstraterritorielt på utslipp og utslippskutt, vil Norge for eksempel kunne avgrense et program geografisk for å sikre det ikke oppstår konflikter med folkeretten. Jeg vil også understreke at det ikke er aktuelt for Norge å inngå samarbeid med land som er underlagt norske sanksjoner.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024