Terje Halleland
 svarer 
Terje Aasland

Hva er status for søknad om konsesjon for Lappland kraftverk og hva medfører det at anlegget ligger i både Sverige og Norge?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2251 (2023-2024)

Hva er status for søknad om konsesjon for Lappland kraftverk og hva medfører det at anlegget ligger i både Sverige og Norge?
Lappland kraftverk er et stort vannkraftverk under planlegging i Nordland fylke. Anlegget skal utnytte fallhøyde fra flere innsjøer som ligger i både Sverige og Norge. Om kraftverket blir bygget vil det bli det femte største kraftverket i Norge i forhold til energiproduksjon og kunne gi et stort bidrag til kraftsituasjonen både regionalt og nasjonalt.

Svar fra mandag 17. juni 2024

Jeg har svart på spørsmål om Lappland kraftverk tidligere, og vil innledningsvis vise til mitt svar av 30. mai 2023 på skriftlig spørsmål fra representanten Bård Ludvig Thorheim (Dokument nr. 15:2273 (2022-2023).

Før det kan søkes om konsesjon til Lappland kraftverk, må det fastsettes konsekvensutredningsprogram og gjennomføres konsekvensutredninger. Status på melding med forslag til konsekvensutredningsprogram har vært uforandret en god stund, ettersom Musken Senter ikke har gjennomført de oppdateringene av meldingen NVE mener må være på plass før meldingen kan sendes på høring.

At planene om Lappland kraftverk innebærer anlegg og reguleringer i både Norge og Sverige, betyr at tiltakene må behandles etter de respektive lands regelverk for de respektive delene av tiltaket. I tillegg kommer internasjonalt regelverk til anvendelse, slik som konvensjonen mellom Norge og Sverige av 1929 om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten og ESPOO- konvensjonen om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger.

Dersom Musken Senter velger å gå videre med meldingen på en måte som er i henhold til konsekvensutredningsforskriften, vil den bli behandlet av NVE som har myndighet til å behandle meldingen.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024