Ingrid Fiskaa
 svarer 
Espen Barth Eide

Om eksport av forsvarsmateriell: Kan utanriksministeren garantere at utstyret ikkje har blitt brukt i Israels brutale krig mot Gaza?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2303 (2023-2024)

I stortingsmeldinga om eksport av forsvarsmateriell i 2023 går det fram at Forsvaret utførte materiell til Israel for "etterforsyning, reparasjon, retur og til eigne styrker" i 2023.
Kva vart eksportert til Israel og kan utanriksministeren garantere at utstyret ikkje har blitt brukt i Israels brutale krig mot Gaza?

Svar fra fredag 21. juni 2024

Regjeringa er oppteken av at Noreg ikkje bidreg til Israels folkerettsbrot i Palestina. Regjeringa tillèt ikkje eksport av våpen eller ammunisjon frå Noreg til Israel. Det same gjeld fleirbruksvarer til militær bruk i Israel. Norsk eksportkontroll er streng og i samsvar med våre internasjonale plikter. Utanriksdepartementet avslår søknadar om eksport dersom det finst kunnskap om at det militære utstyret kan bli brukt til å gjere seg skuldig i folkemord, brotsverk mot menneskeslekta eller krigsbrotsverk.
Informasjonen det vert vist til i spørsmålet går fram av tabell 10.12 i St. Meld. St. 25 (2023–2024) Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2023, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid. Tabellen viser Forsvarets utførslar av eige materiell i 2023 for etterforsyning, reparasjon, retur og til eigne styrker. Dette er ikkje eksport eller sal, men materiell Forsvaret sjølv eig eller disponerer til eige bruk. Dette er unntatt lisensplikt etter eksportkontrollforskrifta § 8, bokstav h.
Forsvarets utførslar av eige materiell til Israel i 2023 gjeld utstyr til norsk FN-personell i området.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024