Terje Halleland
 svarer 
Terje Aasland

Ber om bekreftelse at det ikke er aktuelt med kontinuerlig drift for levering av strøm til NO 4 fra eksisterende energianlegg på Melkøya etter 2030?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2309 (2023-2024)

Viser til svar på spørsmål 2143 og ber om bekreftelse at det da ikke er aktuelt med kontinuerlig drift for levering av strøm til NO 4 fra eksisterende energianlegg på Melkøya etter 2030?

Svar fra fredag 21. juni 2024

Jeg vil igjen vise til departementets vedtak i tilknytning til Snøhvit Future-prosjektet der det i anleggskonsesjonen og ekspropriasjonstillatelsen bl.a. står:
«Område Nord, som omfatter området fra og med Ofoten og nordover inkludert Finnmark, er et område med lite fleksibilitet og med flere lag med nettbegrensninger. I dag er Finnmark i kraftbalanse over året, men har et effektunderskudd som krever import gjennom vinteren. Dersom en stor andel av planene om nytt forbruk blir realisert uten at det samtidig etableres vesentlig ny kraftproduksjon, vil det ifølge Statnett medføre en fundamental endring av kraftsystemet i nord. Departementet setter derfor vilkår om at rettighetshaverne tidligst
1. januar 2030 kan øke sitt effektuttak utover det de har rett til å ta ut i dag, med mindre departementet bestemmer noe annet. Dersom hensynet til kraft- og/eller effektbalansen tilsier det, vil departementet før 1. januar 2030 gå i dialog med rettighetshaverne for å finne avtalebaserte løsninger, for å sikre periodevis drift ved det eksisterende energianlegget ved Hammerfest LNG fram til utløpet av konsesjonen på anlegget i 2033, om hensynet til kraftsituasjonen tilsier at det er nødvendig. Det settes vilkår om at rettighetshaverne skal medvirke til en slik avtalebasert løsning. En avtalebasert løsning kan for eksempel være at rettighetshaverne driver anlegget i særlige perioder eller at staten overtar anlegget. En vurdering av behov for en slik løsning vil skje senest i 2028.»
Hvorvidt det blir aktuelt å inngå en slik avtale, samt innholdet i denne, vil avhenge av utviklingen i kraftsituasjonen i Område Nord. Følgelig er det ikke mulig å konkludere rundt bestemte utfall knyttet til en slik avtale nå.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024