Sigrid Zurbuchen Heiberg
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Vil regjeringen ta initiativ til å bidra med midler slik at satsingen potensielt kan økes og det kan leveres flere nye tanks til Ukraina i tiden som kommer?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2322 (2023-2024)

Nederlandske medier rapporterer om at Nederland går sammen med Danmark og Sverige for å få bygget CV90 tanks i Nederland som skal gå til Ukraina for å øke deres forsvarsinnsats mot Russlands ulovlige invasjon. Finansieringen skjer gjennom et fond som landene bidrar til, og det skal minst bygges 180 stykker.
Har regjeringen blitt forespurt å bidra til dette fondet, og vil regjeringen ta initiativ til å bidra med midler slik at satsingen potensielt kan økes og det kan leveres flere nye tanks til Ukraina i tiden som kommer?
Mer informasjon om saken finnes blant annet her:
https://nos.nl/artikel/2523530-nederland-gaat-met-andere-eu-landen-gevechtsvoertuigen-en-patriots-bouwen

Svar fra mandag 24. juni 2024

Ukraina har omfattende og tidskritiske militære behov som regjeringen fortløpende følger. Forsvarsdepartementet gjør kontinuerlige vurderinger av hvordan den militære støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet bør prioriteres. Prioritering av ulike behov skjer ved at Ukraina kommuniserer sine høyest prioriterte behov til landene som yter militær støtte til deres motstandskamp gjennom Ukraine Defense Contact Group. Regjeringen har valgt å prioritere en stor andel av vår støtte gjennom kapabilitetskoalisjoner, da dette er ansett som en hensiktsmessig og effektiv måte å understøtte prioriterte ukrainske behov på. De prioriterte koalisjonene for Norges del er den maritime koalisjonen hvor Norge er medleder sammen med Storbritannia. Videre er vi med i luftvernkoalisjonen, hvor det i revidert nasjonalbudsjett er foreslått å benytte inntil om lag 4 milliarder kroner til formålet. Vi deltar også i F-16-koalisjonen. I tillegg prioriterer regjeringen trening av ukrainsk personell, samt områder hvor norsk forsvarsindustri har særskilt evne til å understøtte Ukrainas forsvarskamp. Ukraina har over lengre tid bedt partnere om å prioritere støtte til særlig luftvern og artilleri. Dette har Norge fulgt opp gjennom flere donasjoner.
Gjennom vinteren har Norge donert militært materiell fra Forsvaret til Ukraina til en verdi på om lag 1 milliard kroner. Støtten omfatter blant annet artillerigranater, panservernvåpen og mineryddere. Norge har tidligere donert åtte stridsvogner av typen Leopard 2 A4 (LEO 2A4) og støttevogner til Ukraina, samt inntil 150 millioner kroner for vedlikehold av slike stridsvogner.

Hvilke tiltak som skal prioriteres, både når det gjelder anskaffelser fra norsk industri, donasjoner fra egne beholdninger og internasjonalt samarbeid om støtte, fastsettes i dialog med ukrainske myndigheter og gjennom konsultasjon med Stortinget. Norge er blitt forespurt av svenske myndigheter om å bidra finansielt i deres donasjon av CV90. Det ikke aktuelt å prioritere dette på nåværende tidspunkt. Av sikkerhetshensyn går vi ikke konkret inn på mulig kommende støtte og donasjoner.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024