Kathy Lie
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at også personer med ADHD/ADD kan få ta lærlingtiden sin i forsvaret, på lik linje som de funksjonsfriske?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2332 (2023-2024)

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at også personer med ADHD/ADD kan få ta lærlingtiden sin i forsvaret, på lik linje som de funksjonsfriske?
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/attention-deficit disorder (ADD) er ansett å være en nevropsykiatrisk funksjonshindring. Fra 2014 har det Norske Forsvaret åpnet for at enkelte med ADHD/ADD kan tjenestegjøre i militæret. I tillegg til krav om at personen ellers når opp i konkurransen, så må personer med ADHD/ADD utfylle noen særlig skjerpende betingelser for kunne nå fram til inntak:
1. Personen bruker ikke ADHD/ADD -medisiner.
2. Personen har attest fra psykolog eller psykiater som bekrefter at vedkommende har god funksjon, til tross for funksjonshindring.
Selv om personen når igjennom dette nåløyet med utfyller disse ekstra kriteriene, så må personen innom en egen nemd som gjør den endelige helsevurderingen. Dette før de kan gå opp til sesjonen. Denne nemden er satt opp av forsvaret selv. Utfordringen her er at denne nemden møtes kun «en gang iblant» - beskjeden aktuelle søkere får-, og i praktisk - relativt sjeldent.
For kun opptak til sesjonen for å tjenestegjøre som normal soldat, så er ikke dette et problem. For unge kandidater som ønsker å ta lærlingtiden sin i forsvaret, så er denne praksisen kjempe problematisk.
En konsekvens av kravet om å bli vurdert av denne nemden, som er langdrøy prosess i tid som følge av at nemden møtes så sjeldent. Er at det ikke er flere lærlingplasser ledige innen personen får tildelt tid hos nemden. Denne praksisen sørger automatisk for at personer med funksjonshindringer, som i utgangspunktet er åpent for inntak, ikke har mulighet til å ta utdanningen sin i forsvaret. Selv om de blir vurdert som like tjenestedyktige som funksjonsfriske.

Svar fra tirsdag 25. juni 2024

Kravet om god funksjon uten bruk av medisiner gjelder for de fleste andre sykdommer og tilstander for personer som vurderes for tjeneste i Forsvaret. Dette er ikke et skjerpet krav til personer med diagnosen ADHD/ADD. Soldatene skal kunne delta på militære øvelser og annen felttjeneste der det ikke alltid vil være tilgang på medisiner. Alle må derfor ha god funksjon uten medisiner slik at soldatene ikke risikerer forverring av sin tilstand eller tilbakefall av symptomer som kan være problematiske under militær aktivitet med påfølgende fare for sikkerheten til soldaten selv eller medsoldater. Lærlinger i Forsvaret får grunnleggende militær utdanning lik den andre soldater i førstegangstjeneste skal igjennom, og de må dermed også oppfylle Forsvarets krav til denne utdanningen. Evnen til å delta på militære øvelser også over lengre tid er en svært viktig egenskap hos soldater og en avgjørende del av Forsvarets beredskap.
Det har vært viktig å behandle sakene grundig for å etablere en praksis som gir lik og rettferdig behandling av personer med diagnosen, samtidig som de som kalles inn til tjeneste har forutsetninger for å mestre grunnleggende militær utdanning på en trygg og sikker måte. Det er en egen legenemnd i Forsvaret som har hatt ansvar for å behandle sakene. Legenemnden har hatt regelmessige møter i hele perioden fra oppstarten våren 2022. Det er gjennomført 25 møter og gjort individuelle vurderinger om tjenestedyktighet i over 250 saker om ADHD/ADD. Over halvparten har fått vedtak om at de er tjenestedyktige.
Saksbehandlingen av denne typen saker ble i april overført til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Dette fører til at saksbehandlingen forenkles og at tidsbruken heretter vil bli redusert.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024