Sveinung Stensland
 svarer 
Jan Christian Vestre

Ser statsråden for seg at norsk helseindustri skal ha en rolle i «Ventetidsløftet», og i så fall hvilken?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2361 (2023-2024)

Den 13. mai presenterte regjeringen «Ventetidsløftet» som et svar på den kraftig økende ventetiden for pasienter som trenger hjelp og behandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten.
Ser statsråden for seg at norsk helseindustri skal ha en rolle i dette løftet, og i så fall hvilken?

Svar fra mandag 24. juni 2024

Regjeringen har fått med seg arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, inkludert NHO Geneo, på jobben med å få ned ventetidene gjennom Ventetidsløftet. Målet er å snu trenden og i løpet av 2024 og 2025 sørge for en markant nedgang i ventetidene. For å nå dette målet vil samarbeid med næringslivet være viktig, slik vi også er tydelig på i Veikart for helsenæringen. Norsk helsenæring kan gjennom sin kompetanse bidra til innovasjon innen diagnostikk og behandling, teknologi og digitalisering som gjør at vi klarer å snu trenden og får til den nedgangen jeg ønsker når det gjelder ventetider

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024