22. september 2022

Abonnementsvilkår (bedrift)


Inngåelse av avtale og kontaktinformasjon 

Disse vilkårene gjelder for alle avtaler inngått mellom Altinget AS ("Altinget") og en bedriftskunde, offentlig institusjon, forening eller lignende ("Kunden") i forbindelse med kjøp av abonnement.

 

Altingets kontaktinformasjon:

 

Altinget AS

Org.nummer: 928 934 977

Akersgata 32

0180 Oslo

E-post: [email protected]

 

Kjøp av abonnement er bindende fra Kundens bekreftelse av kjøp. Altinget anbefaler derfor at Kunden leser vilkårene nøye før Kunden inngår avtale om kjøp av abonnement.

 

Abonnement

Når Kunden abonnerer på ett eller flere av Altingets nisjemedier, opprettes det et personlig abonnement for Kunden med tilknytning til én eller flere brukere. Antall brukere avhenger av hvilken type abonnement kunden har kjøpt. Abonnementets brukere kan deretter erstattes fortløpende ved å kontakte Altingets abonnementsavdeling. Abonnementskjøp solgt som domene/IP-løsning vil være underlagt egen avtaleregulering.

 

For å få tilgang til innhold på Altinget, må hver bruker opprette sin egen personlige brukerprofil.


Hvis Kunden har inngått avtale om en prøveperiode på 14 dager, vil Kunden bare være bundet etter prøveperioden dersom Kunden og Altinget inngår en egen avtale om kjøp av et abonnement.

 

Priser, ordrebekreftelse og rabatter 

Priser per portal (nisjemedier) vil avhenge av antall brukere for hver kunde og vil med mindre annet er avtalt være bindende i en periode på 12 måneder. De nåværende prisene for en portal (nisjemedier) kan ses her.

 

De angitte listeprisene justeres en gang i året, tilsvarende økningen i konsumprisindeksen siden forrige justering. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Produktet er ikke mva-pliktig.

 

Når Kunden har kjøpt et abonnement, vil Altinget deretter sende en ordrebekreftelse på e-post.

 

Abonnementet kan selges med rabatt i forbindelse med kampanjer eller på grunnlag av egne avtaler. Rabatten vil som hovedregel gjelde som innledende rabatt og vil derfor bli frafalt eller gradvis faset ut etter den første tegningsperioden, med mindre annet er avtalt.

 

Varighet og oppsigelse       
Abonnementet løper i 12 måneder fra avtaleinngåelse. Ved utløp fornyes abonnementet automatisk for en ny periode på 12 måneder, med mindre det sies opp av Kunden senest en måned før automatisk fornyelse.

 

Betaling 

Betaling skjer for hele abonnementsperioden på 12 måneder.

Ved første gangs tegning av abonnement online på Altinget.no vil Kunden bli bedt om å oppgi opplysninger for bedriftens betalingskort. Ved å gi opplysningene for bedriftens betalingskort, aksepterer Kunden at vi trekker betaling for de første 12 måneder, fratrukket eventuell rabatt, og at vi vil belaste Kundens kort for påfølgende 12-månedersperioder etter utløp av forrige periode med mindre abonnementet er sagt opp. Kundens aksept vil også gjelde rett til trekk ved bestilling av nye abonnementer.

 

Skjer bestilling av abonnement ved telefonsalg, vil Kunden motta faktura for de første 12 måneder, fratrukket eventuell rabatt. Deretter vil Kunden motta faktura for påfølgende 12-månedersperioder etter utløp av forrige periode.

 

Rett til kansellering og refusjon

Det er ingen rett til kansellering og refusjon ved kjøp av et abonnement på Altinget.         
 

Betalingsmislighold            
Ved sen betaling vil Altinget kreve forsinkelsesrente etter fakturaens forfallsdato til betaling skjer i henhold til bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven. Altinget vil kreve lovbestemt purregebyr for betalingspåminnelse, inkassovarsel og betalingsoppfordring. Unnlatelse av å betale vil føre til rettslig inkasso. Ved manglende betaling har Altinget rett til å holde tilbake ytterligere leveranser.

 

Overføring av abonnementet                    
Abonnementet kan kun overføres i sin helhet til en annen kunde med forhåndstillatelse fra Altinget.

 

Forbehold 
Altinget tar forbehold for utskriftsfeil, prisfeil, mva og avgiftsendringer.

 

Rettigheter og opphavsrett 

Altinget eller tredjeparter har rettigheter til alt materiale som Kunden får tilgang til fra sitt abonnement til Altinget.no. Dette betyr at Kunden ikke har rett til å videredistribuere, modifisere eller publisere innholdet i Altinget med mindre dette er lovlig etter unntak i lovgivningen eller med mindre Altinget eller den aktuelle tredjeparten har gitt forhåndssamtykke. En handling som strider mot Altingets rettigheter vil bli ansett som et alvorlig brudd på abonnementsavtalen og kan medføre krav om erstatning.  Les mer her.

 

Begrensning 

Altinget gjør sitt beste for å holde tjenestene tilgjengelige til alle døgnets tider, fri for virus og andre gjenstander av ødeleggende eller forstyrrende natur. Tjenestene kan imidlertid være utilgjengelige av sikkerhets- eller vedlikeholdsgrunner.             
Altinget er ikke ansvarlig for indirekte skader og følgeskader, inkludert tap som følge av omstendigheter utenfor Altingets kontroll eller tap som følge av feil bruk av tjenestene.  

 

Videre påtar Altinget seg intet ansvar for tap kunden har lidd som følge av bruk av abonnementets artikler og annet innhold. Dette gjelder tap, følgeskader eller kostnader og skader som følge av bruken, inkludert, men ikke begrenset til, forretningsavbrudd, driftstap, tap av fortjeneste eller tapte besparelser.     

 

Databeskyttelse 
Kunden oppgir personopplysninger i forhold til kontaktpersoner og brukere. Altinget samler inn, behandler og lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonen vi samler inn og måten den brukes på, kan du se våre retningslinjer for personvern, som du kan få tilgang til via denne lenken.    
 

Informasjonskapsler 
Altingets nettsteder bruker informasjonskapsler. Hvis du ønsker mer informasjon vedrørende bruk av informasjonskapsler på våre nettsteder, kan du se våre retningslinjer, som du kan få tilgang til via denne lenken.                 
 

Endringer

Altinget forbeholder seg rett til å endre priser og vilkår samt til å foreta funksjonelle endringer. Vesentlige endringer vil bli varslet via epost minst 30 dager før de trer i kraft. 

 

Jurisdiksjon og gjeldende lov 

Disse vilkårene og betingelsene, og enhver avtale om kjøp av abonnementer fra Altinget, er underlagt norsk lov. Enhver tvist som kan oppstå i forbindelse med dette, skal avgjøres av Oslo tingrett.

0:000:00