Debatt

Abelia-direktør: Statens saklige forskjellsbehandling

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten stiller spørsmål ved hvordan staten fortsatt kan forsvare AFP-ordningen – men det hun lar ligge, er hvilket samfunn som skapes når om lag halvparten av arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organisert, skriver Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.

Å sikre en høy organisasjonsgrad blant både arbeidstakere og arbeidsgivere er viktig, og Abelia mener at insentivene til organisering i arbeidslivet burde vært sterkere. Hvordan kan vi i Norge kan komme opp på tilsvarende nivåer som i våre nordiske naboland? skriver Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.
Å sikre en høy organisasjonsgrad blant både arbeidstakere og arbeidsgivere er viktig, og Abelia mener at insentivene til organisering i arbeidslivet burde vært sterkere. Hvordan kan vi i Norge kan komme opp på tilsvarende nivåer som i våre nordiske naboland? skriver Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Birgit Abrahamsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Abelia takker for at Spekter ved Anne-Kari Bratten engasjerer seg i AFP-debatten.

Abelia og Spekter er enige om at lavtlønnede er taperne i pensjonskampen. De færreste kommer i posisjon til å kunne heve AFP, og ordningen er overmoden for revisjon. Bratten drar synspunktene lengre og stiller spørsmål ved hvordan staten fortsatt kan forsvare å gi økonomisk støtte til en pensjonsordning som eksklusivt er forbeholdt arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale.

Dette er hun ikke alene om å påpeke. Flere av våre politikere har tidligere gjort det samme. Det de lar ligge, er hvilket samfunn som skapes når om lag halvparten av arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organisert. Disse er normsetterne. 

Les også

Mye er skapt av dem som går i bresjen

De som har gått i bresjen for blant annet kortere arbeidstid, fem ukers ferie og mye annet, det er organiserte arbeidstakere. Det er de organiserte arbeidstakerne, i mange tilfeller lavtlønnede, som må grave dypt i lommene for å betale kontingent til sin fagforening. 

Det organiserte arbeidslivet sørger for fordeling av verdiskaping.

Birgit Abrahamsen
Direktør, Abelia

Organiserte arbeidsgivere bidrar gjennom forhandlinger til å skape normer og verdier som gir balanse mellom partene i arbeidslivet – også de må betale en betydelig kontingent for å bidra til et organisert arbeidsliv. De store bedriftene som Telenor, Tietoevry, Telia, DNV, SINTEF med flere tar et stort samfunnsansvar ved sine medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. De er dermed bidragsytere til at underskogen av organiserte bedrifter i Abelia får juridiske tjenester i vekstfasen og kan opptre som profesjonelle arbeidsgivere.

Svært få tenker på at mye er skapt av dem som går i bresjen – det kommer faktisk hele fellesskapet til gode. Det organiserte arbeidslivet sørger for fordeling av verdiskaping, ikke bare for dem som er organisert, men for hele arbeidslivet.

Det er for eksempel svært få bedrifter som kun har arbeidsmiljølovens arbeidstid på 40 timer pr. uke eller ferie i henhold til ferieloven (4 uker + 1 dag). Hadde det vært slik uten kollektive avtaler? Nei. Se til USA, hvor kollektive avtaler er mangelvare og hvor arbeidstakernes andel av verdiskapingen har blitt vesentlig mindre og mer ulik over de siste 50 årene. I 2022 tjente de 10 prosent rikeste i USA 6,3 ganger så mye som de 10 prosent fattigste. Til sammenligning tjener de 10 prosent rikeste i Norge 3,1 ganger så mye som de 10 prosent fattigste. 

Les også

Flere bør organisere seg

Abelia har siden etableringen i 2001 vært i kontakt med et utall av potensielle medlemsbedrifter. Mange av disse opptrer som om de var organiserte. De har lokale «husavtaler», de ser til NHO og regulerer lønn i tråd med frontfaget. De har også godt utbygde og regulerte personalgoder. Normsettingen fungerer altså. Det eneste de ikke har, er AFP. 

Øvrige land i Norden har mye høyere organisasjonsgrad.

Birgit Abrahamsen
Direktør, Abelia

Å sikre en høy organisasjonsgrad blant både arbeidstakere og arbeidsgivere er viktig, og Abelia mener at insentivene til organisering i arbeidslivet burde vært sterkere. Øvrige land i Norden har mye høyere organisasjonsgrad. Spørsmålet er snarere hvordan vi i Norge kan komme opp på deres nivå?

Å revidere gjeldende AFP-ordning, slik at alle arbeidstakere i tariffbundet bedrift fikk en rettighet ut fra antall år i en bedrift tilknyttet AFP-ordningen, ville vært et sted å starte for å øke organisasjonsgraden i Norge.

Abelia er selvsagt også bekymret for lavtlønnede arbeidstakere som faller utenfor alle regulerte systemer, men en ting er sikkert: Uten et organisert arbeidsliv hadde det vært mange, mange flere.

Omtalte personer

Anne-Kari Bratten

Administrerende direktør, Spekter

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00