Debatt

Fleksibel utdanning Norge: Er politikerne klare til å investere i livslang læring?

Det politiske Norge er snudd opp ned etter valget, men noe er fastlagt. Som mange andre venter vi i spenning på fremleggingen av statsbudsjettet den 6. oktober. Regjeringen lovet før stortingsvalget å satse på livslang læring. Nå har de sjansen til å vise at de kan gjøre ord om til handling, skriver Eleni Simeou Askim og Anne Eggen Lervik fra Fleksibel utdanning Norge.

Norge er et kunnskapssamfunn og trenger tilgang på kontinuerlig kompetansepåfyll for å løse det grønne skiftet. Dette kan løses med politisk vilje og satsing på fleksibel læring, skriver Eleni Simeou Askim og Anne Eggen Lervik, henholdsvis leder og styreleder i interesseorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge.
Norge er et kunnskapssamfunn og trenger tilgang på kontinuerlig kompetansepåfyll for å løse det grønne skiftet. Dette kan løses med politisk vilje og satsing på fleksibel læring, skriver Eleni Simeou Askim og Anne Eggen Lervik, henholdsvis leder og styreleder i interesseorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge.Foto: Privat
Eleni Simeou Askim
Anne K. Eggen Lervik
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Vi snakker mye om eldrebølger og grønne skifter og omstillingsbehov. Disse samfunnsutfordringene krever at vi må lære hele livet. Arbeidslivet krever kompetansepåfyll i kombinasjon med full jobb. Dette er det enighet om på tvers av politiske partier og blant partene i arbeidslivet. Til og med Nav trekker fram viktigheten av livslang læring i sin Omverdensanalyse 2023-2025

Men er dette godt nok til å imøtekomme de store samfunnsutfordringer vi har?

Eleni Simeou Askim og Anne Eggen Lervik, Fleksibel utdanning Norge

Antallet som ønsker å ta etter- og videreutdanning går ned, ifølge YS ferske Arbeidslivsbarometer. Samtidig ser vi fra databasen til Direkoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) at fleksible studier inkludert nettbaserte tilbud går opp. Men er dette godt nok til å imøtekomme de store samfunnsutfordringer vi har? Er det et dårlig tegn at etter- og videreutdanning går ned? Har politikerne forstått det som kreves for å sikre at god utdanning og opplæring er tilgjengelig for alle, uavhengig av deres individuelle behov, bakgrunn og livssituasjon? Det er vi i Fleksibel utdanning Norge usikker på. Overgangen fra løfter til handling går for sakte.

For å øke tempoet, trenger vi et statsbudsjett som styrker fagfeltet fleksibel utdanning. Vil vi ha det når 6. oktober kommer? 

Les også

Invester i fleksibel utdanning 

Livslang læring og utdanning der folk bor, krever fleksible tilbud. Vi trenger utdanning og opplæring som kan kombineres med jobb og familie, som kan gjennomføres fleksibelt på arbeidsplassen eller på hjemmekontoret. Vi trenger utdanning og opplæring som kan gjennomføres i kortere moduler. Vi må tilpasse opplæring til livssituasjon og arbeidstid. 

Det krever politisk vilje og investering for å levere dette på nivået samfunnet har behov for.

Eleni Simeou Askim og Anne Eggen Lervik, Fleksibel utdanning Norge

Det krever politisk vilje og investering for å levere dette på nivået samfunnet har behov for. Det krever videre investering i innovasjon og utvikling av det som allerede er på gang i feltet, og det er viktig at alle som kan bidra, har mulighet til det.

Vi er stolt av at våre medlemmer bidrar og at de representerer hele utdanningsspekteret, fra store universiteter til mindre nettskoler, private, offentlige og ideelle aktører. 

Vi vil se et statsbudsjett som: 

  • Leverer forutsigbar finansiering til robuste, fleksible utdanningstilbud som allerede eksisterer og gir gode resultater
  • Tilbyr utviklingsmidler til å utvikle kvalitet i fleksibel utdanning
  • Setter av utviklingsmidler også til små og innovative aktører som går foran og viser nye veier
  • Sørger for stipendordninger til studenter med forsørgeransvar 
  • Skaper ordninger som gir skattefritak eller andre økonomiske fordeler til virksomheter som satser på utdanning

Den 6. oktober ønsker vi å se at regjeringen satser på livslang læring med ord, og med handling.  

Norge er et kunnskapssamfunn og trenger tilgang på kontinuerlig kompetansepåfyll for å løse det grønne skiftet.

Eleni Simeou Askim og Anne Eggen Lervik, Fleksibel utdanning Norge

Vi besto den store digitale prøven vi ble utsatt for under pandemien, men jobben er langt fra ferdig. Med stadig nye digitale verktøy må vi stadig jobbe for økt kvalitet og utvikling i utdanningene. Våre medlemmer leverer fleksibel utdanning, de bidrar med nye studietilbud og den kunnskap og forståelse som er nødvendig for å utnytte mulighetene og møte utfordringene i samfunnet.

Dette er viktig arbeid. Det krever finansiering. Norge er et kunnskapssamfunn og trenger tilgang på kontinuerlig kompetansepåfyll for å løse det grønne skiftet. Dette kan løses med politisk vilje og satsing på fleksibel læring.

Vi er klare!

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00