Leder i YS Stat: Viljen til moderasjon er langt lavere i år

– I år vil vi presse rammen langt hardere, sier leder for YS Stat Jens B. Jahren til Altinget, og varsler med det en tøff tone overfor staten i årets hovedoppgjør. Samtidig åpner han for at YS kan være på tilbudssiden overfor sine motparter på arbeidstakersiden, for å komme tilbake til en løsning med én hovedtariffavtale i staten.

Leder i YS Stat Jens B. Jahren vil ikke gi ved dørene når det gjelder rammen i årets oppgjør, men kan strekke seg et stykke på profilen for å få til en løsning som tar Akademikerne og Unio tilbake i felleskapet med LO og YS i staten.
Leder i YS Stat Jens B. Jahren vil ikke gi ved dørene når det gjelder rammen i årets oppgjør, men kan strekke seg et stykke på profilen for å få til en løsning som tar Akademikerne og Unio tilbake i felleskapet med LO og YS i staten.Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon
0:000:00