Nytt forskningsprosjekt: Nav kan ha blitt mindre tilgjengelig for de mest sårbare

Nytt studie viser at Nav sannsynligvis er blitt mindre tilgjengelig for personer med fluktbakgrunn som strever med digital kommunikasjon. Seniorforsker Tone Maia Liodden trekker frem at det er «veldig stort trykk i Nav» for at digitale kanaler skal brukes og mener Navs tilgjengelighet er avhengig av hvem brukerne møter. 

Ifølge seniorforsker
Tone Maia Liodden er det ingen klare retningslinjer for når Nav-ansatte skal
bruke andre kanaler enn de digitale i kommunikasjon med brukere. – Dermed blir
det opp til hver enkelt veileder og deres skjønn, sier hun til Altinget.
Ifølge seniorforsker Tone Maia Liodden er det ingen klare retningslinjer for når Nav-ansatte skal bruke andre kanaler enn de digitale i kommunikasjon med brukere. – Dermed blir det opp til hver enkelt veileder og deres skjønn, sier hun til Altinget.Foto: Pål Arne Kvalnes
0:000:00