Nytt forskningsprosjekt: Nav kan ha blitt mindre tilgjengelig for de mest sårbare

Nytt studie viser at Nav sannsynligvis er blitt mindre tilgjengelig for personer med fluktbakgrunn som strever med digital kommunikasjon. Seniorforsker Tone Maia Liodden trekker frem at det er «veldig stort trykk i Nav» for at digitale kanaler skal brukes og mener Navs tilgjengelighet er avhengig av hvem brukerne møter. 

Ifølge seniorforsker
Tone Maia Liodden er det ingen klare retningslinjer for når Nav-ansatte skal
bruke andre kanaler enn de digitale i kommunikasjon med brukere. – Dermed blir
det opp til hver enkelt veileder og deres skjønn, sier hun til Altinget.
Ifølge seniorforsker Tone Maia Liodden er det ingen klare retningslinjer for når Nav-ansatte skal bruke andre kanaler enn de digitale i kommunikasjon med brukere. – Dermed blir det opp til hver enkelt veileder og deres skjønn, sier hun til Altinget. Foto: Pål Arne Kvalnes
Christina Guldstad

– Digitaliseringen gjør at det er en større forventning fra Nav om at hver enkelt innbygger skal ta ansvar, fronte sin egen sak og kreve sine rettigheter. Det fungerer for noen, men det er mange som ikke får det til, sier Tone Maia Liodden til Altinget.

Liodden er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet og en av forskerne bak rapporten «Flyktningers møte med Nav, kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst». Forskningsprosjektet startet høsten 2020 og rapporten var klar høsten 2022. Liodden synes forskningsprosjektet var interessant fordi det kombinerer tematikk hun tidligere har arbeidet med; Nav, asylpolitikk, flyktninger og integrering.

– Rapporten har bredere relevans for det handler om hvilke utfordringer Nav står overfor når de skal tilrettelegge for god kommunikasjon med grupper i samfunnet med svært ulike behov. Det gjelder særlig for innbyggere som sliter med det digitale og/eller synes Nav som system er vanskelig å forstå, sier Liodden.