Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – en mørk dom over norsk historie

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport tar et kraftig oppgjør med noen av de mørkeste sidene av det norske samfunnets historie, og arbeidet har ifølge kommisjonen vært krevende. – Generasjoner har lidd tap, men hele Norge har også tapt, sa kommisjonens leder Dagfinn Høybråten da han overleverte rapporten til stortingspresidenten torsdag.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er den første samlede gjennomgangen av konsekvensene av fornorskingspolitikken i norsk historie.
Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er den første samlede gjennomgangen av konsekvensene av fornorskingspolitikken i norsk historie.Foto: Gorm Kallestad/NTB
0:000:00