Stortinget sa ja til internasjonal avtale mot vold og trakassering i arbeidslivet

ILO-konvensjonen 190 om avskaffelse av vold og trakassering ble ratifisert i Stortinget 1. juni i år. Kun Fremskrittspartiet som stemte imot. Trine Lise Sundnes (Ap) mener ratifiseringen vil bidra til et tryggere arbeidsliv, spesielt for kvinner og andre sårbare grupper.

– Seksuell trakassering og vold er fremdeles et stort problem i norsk arbeidsliv. Derfor er det så viktig at vi nå har ratifisert ILO Konvensjon 190, sier en fornøyd Trine Lise Sundnes (Ap).
– Seksuell trakassering og vold er fremdeles et stort problem i norsk arbeidsliv. Derfor er det så viktig at vi nå har ratifisert ILO Konvensjon 190, sier en fornøyd Trine Lise Sundnes (Ap).Foto: Christina Guldstad
0:000:00