12. juni 2023
Høringsfrist: endringer i el-tilsynsloven - godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker innen elektrofagene

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). Departementet foreslår å innføre en hjemmel i el-tilsynsloven for å kunne gi bestemmelser om gebyr for behandling av søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker innen elektrofagene.

0:000:00