Aleksander Stokkebø
 svarer 
Karianne O. Tung

Hvor mange av de nye arbeidstakerne i staten - i antall og andel - er blitt rekruttert blant målgruppene med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2007 (2023-2024)

Spørsmålet mitt gjelder nyansettelser i staten, og jeg ber om en oversikt for hvert år i perioden 2018-2023.
Hvor mange av de nye arbeidstakerne - i antall og andel - er blitt rekruttert blant målgruppene med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en?
Det har lenge vært et mål å la flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en få bruke de fantastiske evnene sine i arbeidslivet. Det er viktig for den enkelte, men også for samfunnet. Vi trenger kompetansen.

På spørsmål i Stortinget kunne ikke arbeidsministeren redegjøre for status på arbeidsinkluderingen i staten. Hun henviste i stedet til digitaliserings- og forvaltningsministeren - som har statens arbeidsgiverpolitikk som sitt konstitusjonelle ansvarsområde.

Svar fra torsdag 16. mai 2024

Arbeid til alle i et trygt og inkluderende arbeidsliv er et viktig mål for regjeringen. Personer med funksjonsnedsettelse og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende. Mange med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring (ofte kalt «hull i CV-en») som står utenfor arbeidslivet, både kan og ønsker å bidra med sine ressurser og sin kompetanse. De statlige virksomhetene må bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid.

Vi ønsker at statlige arbeidsgivere skal søke etter kvalifiserte medarbeidere blant all den kompetanse som er tilgjengelig i samfunnet, uansett søkerens bakgrunn. Dette sikrer at vi får tak i den beste kompetansen.

Regjeringen har bestemt at alle statlige virksomheter i 2024 skal ha en positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. De statlige arbeidsgiverne skal i samarbeid med de tillitsvalgte selv definere et hensiktsmessig ambisjonsnivå ut fra virksomhetens egenart og størrelse.

Det foreligger tall for henholdsvis antall og andel nyansatte i statlig tariffområde med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en for 2019, 2020 og 2021. Det foreligger også ufullstendige tall for 2018 blant annet siden det kun ble rapportert for andre halvdel av året. Tallene baserer seg på innrapportert informasjon fra departementene for deres sektorer. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har ikke oversikt over antallet eller andelen for årene 2022 og 2023.

I forbindelse med rundskriv til fellesføringen for 2024, har vi stilt krav om at virksomhetene i årsrapporten for 2024 skal oppgi antallet ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring sett opp mot det totale antallet ansettelser i virksomheten i 2024. Vi har uttrykt en forventning om ambisiøse og begrunnede mål i arbeidet med fellesføringen, og forventer at virksomhetene jobber aktivt for å nå disse. Tallene for 2024 vil bli klare etter at årsrapportene er ferdigstilt og analysert i 2025.

Tall for årene 2019-2021

År Ansettelser i
målgruppen
Ansettelser totalt i
statlig tariffområde
Andel/prosent
2019 274 12691 2,2%
2020 333 16359 2,0%
2021 469 18537 2,5%
0:000:00