– Sykehusene er ikke lenger en velferdstjeneste, men en butikk som skal gå med overskudd

Helseforetaksmodellen må skrotes og Arbeiderpartiet må tilbake til sine sosialdemokratiske røtter. Det er resepten SVs helsepolitiker og nestlederkandidat Marian Hussein anbefaler for å få orden på det offentlige helsevesenet igjen.

Marian Hussein er nestlederkandidat og helsepolitisk talsperson i SV. Stortingsrepresentanten tar til orde for en omfattende helsereform på SVs landsmøte som starter i dag.
Marian Hussein er nestlederkandidat og helsepolitisk talsperson i SV. Stortingsrepresentanten tar til orde for en omfattende helsereform på SVs landsmøte som starter i dag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

– Helseforetaksmodellen har fått oss inn i en bakevje, hvor sykehusene ikke lenger er en velferdstjeneste, men en butikk som skal gå med overskudd for å kunne bygge eller kjøpe medisinsk utstyr, sier Hussein til Altinget.

Fredag starter SVs landsmøte, hvor Hussein er en av kandidatene til å bli nestleder. Til vanlig er hun stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV. En jobb som har vært svært travel den siste tiden.

– Prinsippet om at helsevesenet skal hjelpe folk og gi gode helsetjenester og et likeverdige tilbud i hele landet, blir utfordret nå. Derfor er det viktig at vi får på plass en ny helsereform som igjen setter helsetjenesten i sentrum, sier Hussein.

SVs landsstyre har innstilt på at landsmøtet skal behandle fem uttalelser. Blant dem er både en uttalelse om et sterkt offentlig helsevesen og en om at den offentlige tannhelsetjenesten må styrkes. Helsepolitiker Hussein har levert et helhetlig endringsforslag til den første av disse.

Der tar hun til orde for å erstatte helseforetaksmodellen med en forvaltningsmodell som er demokratisk styrt. Drift og investeringer skal skilles og innsatsstyrt finansiering avvikles.

– Jeg vil skille drift og investeringer, og staten må ta et større ansvar for hvilke sykehusbygg vi skal ha. Det er ingen kommuner som bygger sykehjem basert på det overskuddet de hadde på driften. Ingen universiteter som bygges på samme måte som vi bygger sykehus, sier Hussein.

Hun mener man bør vurdere å gi Statsbygg ansvaret for bygging av nye sykehus. Og kanskje må Stortinget ha det overordnede ansvaret for sykehusstrukturen istedenfor at det er opptil hvert enkelt helseforetak å gjøre det de mener er best for seg.

– Synes du at helseforetakene har fått for stor makt?