Spaltist:  
Hadle Rasmus Bjuland

10-åringer skal ikke være nødt til å ta stilling til om de er gutt, jente eller «annet»

Nylig kunne vi lese på NRK om 10-åringer som må ta stilling til om de er gutt, jente eller «annet» i forbindelse med elevundersøkelsen. Barn på 10 år skal slippe å ta stilling til om de er noe annet enn sitt biologiske kjønn. Utdanningsdirektoratet forvirrer mer enn de trygger, skriver Altinget-spaltist og KrFU-leder Hadle Bjuland.

Utdanningsdirektoratet ba 10-åringer om å krysse av om de var gutt, jente eller «annet», da de nylig sendte ut årets elevundersøkelse. Hadle Bjuland mener dette bidrar til å forvirre barn rundt kjønnsidentitet. 
Utdanningsdirektoratet ba 10-åringer om å krysse av om de var gutt, jente eller «annet», da de nylig sendte ut årets elevundersøkelse. Hadle Bjuland mener dette bidrar til å forvirre barn rundt kjønnsidentitet. Foto: Montasje: KrFU / Håkon Mosvold Larsen / NTB
Hadle Rasmus Bjuland

La det være klart. Både barn og voksne som kjenner på fortvilelse og uro over eget kjønn, bør tas på alvor. De skal bli møtt med hjelp og få den behandlingen som er best for hver enkelt. Hovedproblemet er at Utdanningsdirektoratet forvirrer mer enn de trygger.

Hvorfor skal barn helt ned i 10-årsalderen måtte ta stilling til om de er noe annet enn gutt eller jente? I dag viser en rekke studier at ca. 70 prosent av de barna som er usikre på sitt eget kjønn, blir trygge i sitt eget kjønn etter at de har fylt 18 år. Det er ingen grunn til å skape mer tvil og forvirring for disse barna, og derfor bør vi heller ikke åpne opp for flere kjønnskategorier i elevundersøkelser for 10-åringer.

Jus bør basere seg på biologi

Intensjonen er god når politikere tar til orde for å opprette nye kjønnskategorier. Det er bare veldig feil virkemiddel. De juridiske kjønnskategoriene bør basere seg på biologien. Du er enten mann eller kvinne. Det er ordningen som vi har bygget strukturer og hele samfunnet vårt rundt. 

Intensjonen er god når politikere tar til orde for å opprette nye kjønnskategorier. Det er bare veldig feil virkemiddel.

Hadle Bjuland
KrFU-leder

Jeg er redd vi har gjort kjønnskategoriene for smale i samfunnet vårt. Det er ikke én riktig måte å være mann eller kvinne på. Det er like mange måter som det er folk. Løsningen er ikke flere juridiske kjønnskategorier, men rausere måter å møte folk på.

Flere vil ha korrigerende behandling

De siste ti årene har det vært en økning av henvisninger mennesker som ønsker kjønnskorrigerende behandling, fra cirka 50–70 per år i 2007–2010 til 400–600 henvisninger per år i 2018–2021 ifølge UKOMs rapport.

FHI, Legeforeningen og Folkeopplysningen slår fast at vi vet lite om årsakene til den store økningen av unge som vil skifte kjønn.

Vi vet også for lite av de langsiktige konsekvensene ved behandling. De nevnte fagmiljøene har også pekt på at dagens behandling bør defineres som utprøvende behandling. De har også tatt til orde for å heve aldersgrensen og sentralisere behandlingstilbudet for å sikre kontroll over behandlingen. 

Vi trenger en helhetlig politikk på dette feltet, hvor vi strammer inn irreversibel behandling for mennesker under 18 år

Vi trenger en helhetlig politikk på dette feltet, hvor vi strammer inn irreversibel behandling for mennesker under 18 år, og hvor vi sørger for at kjønnskategorier tar utgangspunkt i biologien.

Føre var

Når vi vet det vi vet i dag, er det grunn for å være føre var i disse spørsmålene. Når vi ser en kraftig økning av unge som er usikre på sitt kjønn uten at vi vet årsaken, bør vi ikke forvirre mer med å opprette nye kjønnskategorier. Barn på 10 år skal slippe å ta stilling til om de er noe annet enn sitt biologiske kjønn.

Jeg mener Utdanningsdirektoratet kunne løst denne «floken» veldig enkelt. Ved å ha et svaralternativ som var «ønsker ikke å oppgi», vil du ikke åpne for nye kjønnskategorier, samtidig som du i kommer i møte de som er usikre på sitt biologiske kjønn.

Nå bør utdanningsministeren på banen og rydde opp i eget direktorat, og sørge for at de neste gang tar utgangspunkt i de biologiske kjønnskategoriene. 

Barn på 10 år skal slippe å ta stilling til om de er noe annet enn sitt biologiske kjønn.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00