19 timer på overtid: Enige om ramme på 5,2 prosent

Etter å ha forhandlet nesten et døgn over fristen, landet oppgjøret omtrent der det var forventet. Om prisveksten blir som tallgrunnlaget anslår, betyr det at arbeidstakere flest her til lands kan se frem til enn reallønnsvekst på 1,1 prosent. 

Knut Sunde (Norsk Industri) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) kunne ved 19-tiden søndag kunngjøre at streik var avverget i også dette frontfagsoppgjøret.
Knut Sunde (Norsk Industri) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) kunne ved 19-tiden søndag kunngjøre at streik var avverget i også dette frontfagsoppgjøret.Foto: Frederik Ringnes / NTB
Hans Andreas Starheim

Det ble ikke streik, denne gangen heller. Til tross for at resultatet lot vente på seg, så klarte Fellesforbundet og Norsk Industri å komme til enighet uten at noen kampmidler ble tatt i bruk.

Nøkkeltall
  • Samlet ramme: 5,2 prosent, hvor av:
  • Overheng: 1,6 prosent 
  • Tarifftillegg: 2,2 prosent
  • Forventet lønnsglidning: 1,4 prosent

Øvrige nøkkeltall

  • Generelt tillegg på 7 kr
  • Lavlønnstillegg på 3,50 kr
  • Samlet økning i offshoretillegg på 11 kr
  • De fleste andre satser reguleres med 7,5 prosent

– Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding.

Teknisk beregninngsutvalg for inntekstoppgjørene (TBU) anslår at prisveksten i år vil ende på 4,1 prosent. De foregående årene har utvalget lagt seg for lavt med sine anslag, men treffer de i år, ligger det an til en merkbar økning i kjøpekraften for folk flest, med en reallønnsvekst på 1,1 prosent for de som lander på rammen.

Det er lenge siden sist rammen landet så høyt som dette, men resultatet var likevel omtrent som forventet. Både SSB og Norges Bank har i løpet av de siste månedene kommet med anslag i omtrent dette området. Likevel mener Norsk Industi resultatet som kostbart for dem.

– Dette har vært et dyrt og vanskelig oppgjør. Vi brukte lang tid, men når Riksmekleren til slutt la fram en skisse vi kunne leve med så valgte vi å akseptere den for å unngå å sende våre medlemmer ut i en storstreik, sier konstituert administrerende direktør i Norsk Industri Knut Sunde i en pressemelding. 

Les også

Etter- og videreutdanningsreform

I tillegg til rammen, har partene blitt enig om en ny etter- og videreutdanningsreform. Ved inngangen til forhandlingene mellom partene var Knut Sunde tydelig på at var en betydelig avstand mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden når det gjelder hvordan en slik reform skal se ut, og at det ville kunne bli krevende.

Fellesforbundet ønsker en rettighetsbasert ordning som gir den enkelte arbeider rett til å skaffe seg etter- og videreutdanning, med lønn, uavhengig av hva arbeidsgiver måtte mene om saken. Norsk Industri ønsker på sin side at det er den enkelte bedrifts behov som skal styre hva slags tilbud om kompetanseutvikling de ansatte til enhver tid skal få.

Det vites foreløpig ikke hva som er det konkrete innholdet i det som er avtalt mellom partene om dette, men de er kommet til enighet, med hjelp fra regjeringen som skal bidra aktivt for å få på plass en slik reform.

– Vi vil takke Fellesforbundets delegasjon for en god og konstruktiv prosess, på tross av interessemotsetninger. Vi vil også takke meklerne for god bistand i å lose oppgjøret i havn på en trygg måte, sier Knut Sunde. 

Ventet løsning

Det var ingen stor overraskelse at det kom til en enighet uten bruk av kampmidler, siden det aldri har skjedd før at en frontfagsmekling ikke har ført frem til en enighet. Gjennom meklingen kom det også gjentatte signaler om fremgang og optimisme fra riksmekler Mats Ruland, og partene har underveis understreket at tonen mellom partene har vært konstruktiv og god.

Det vakte likevel noe usikkerhet at Fellesforbundet allerede før fristen for meklingen hadde gått ut, doblet sitt streikeuttak, fra 14.500 til 28.000. 

Nå blir det likevel ikke nødvendig for Fellesforbundets industrimedlemmer å hente frem streikvestene, i denne omgang. 

Les også

Omtalte personer

Mats Ruland

Riksmekler, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
cand.jur. (Universitetet i Oslo, 2003)

Jørn-Henning Eggum

Forbundsleder, Fellesforbundet

Knut E. Sunde

Konstituert administrerende direktør i Norsk Industri
Cand. oecon

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00