900 vil bli med i Sametingets valgmanntall – Fosen-saken er forklaringen

Fosen-saken fører til en betraktelig økning av søkere til Sametingets valgmanntall. Antall søknader har gått fra 2-3 per dag til rundt 20 søknader per dag. Nå er flere folk satt i sving med å behandle den store søknadsmengden.

Plenumsleder Tom Sottinen
i Sametinget er glad for at så mange ønsker å tas opp i Sametingets
valgmanntall. Han forteller at den store pågangen etter Fosen-saken har ført
til at antall folk som behandler søknadene måtte økes.
Plenumsleder Tom Sottinen i Sametinget er glad for at så mange ønsker å tas opp i Sametingets valgmanntall. Han forteller at den store pågangen etter Fosen-saken har ført til at antall folk som behandler søknadene måtte økes. Foto: Åse M.P. Pulk, Sametinget
Christina Guldstad

I perioden januar til midten av mars i år kom det inn nærmere 900 søknader, opplyser Sametinget til Altinget.

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være tatt opp i Sametingets valgmanntall, og dersom du vil bli registrert i valgmanntallet, må du søke.

a) har samisk som hjemmespråk, eller 
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet

– Vanligvis får vi 2-3 søknader per dag. Etter Fosen-saken har vi fått rundt 20 søknader per dag. Så det har økt betraktelig, sier plenumsleder Tom Sottinen til Altinget.

Han forteller at det den siste måneden før jul kom rundt ti søknader per dag, mens det i tiden fra 27. februar og en uke frem kom inn 150 søknader.

– Vi har sett en økning de siste årene, men etter Fosen-saken har det vært en voldsom pågang. Det er tydelig at interessen for og en bevisstgjøring rundt det samiske demokratiet har vokst frem i forbindelse med Fosen-saken, sier Sottinen.