900 vil bli med i Sametingets valgmanntall – Fosen-saken er forklaringen

Fosen-saken fører til en betraktelig økning av søkere til Sametingets valgmanntall. Antall søknader har gått fra 2-3 per dag til rundt 20 søknader per dag. Nå er flere folk satt i sving med å behandle den store søknadsmengden.

Plenumsleder Tom Sottinen
i Sametinget er glad for at så mange ønsker å tas opp i Sametingets
valgmanntall. Han forteller at den store pågangen etter Fosen-saken har ført
til at antall folk som behandler søknadene måtte økes.
Plenumsleder Tom Sottinen i Sametinget er glad for at så mange ønsker å tas opp i Sametingets valgmanntall. Han forteller at den store pågangen etter Fosen-saken har ført til at antall folk som behandler søknadene måtte økes.Foto: Åse M.P. Pulk, Sametinget
0:000:00