Enighet i Fosen-saken: Ingen møller rives og minst 175 millioner til reindriften

Alle vindmøllene blir stående, reindriften får nytt beiteområde og minst 175 millioner kroner av vindkraftselskapet. Nord-Fosens rein-topper mener samtidig at høyesterettsdommen ikke har blitt respektert, noe de mener «utgjør en trussel mot rettsstatens grunnprinsipper.» SV krever granskning, og Frp syns pengedelen av enigheten virker «litt rar».

ENIGHET: Terje Aasland sier i en pressemelding at det har blitt ny enighet i meklingen om vindkraft på Fosen. 
ENIGHET: Terje Aasland sier i en pressemelding at det har blitt ny enighet i meklingen om vindkraft på Fosen. Foto: Terje Pedersen / NTB
Eira Lie JorJakob Bjørnøy

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsretta løsning som ivaretar reindriftas rettigheter, sa energiminister Terje Aasland i en pressemelding da han onsdag presenterte enigheten mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

  • Alle vindmøllene på Fosen blir stående, men Nord-Fosen siida får vetorett over videre drift av vindkraftanlegget etter at dagens konsesjonsperiode er over i 2043.
  • Nord-Fosen siida skal får et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Energidepartementet utreder nå hvilke områder som kan være aktuelle.
  • Roan Vind skal betale Nord-Fosen siida minst 175 millioner kroner over 25 år, melder NRK. Summene skal betales ut årlig og reguleres etter prisvekst.
  • Partene oppfordrer til etablering av et sørsamisk kulturfond, og i regjeringens pressemelding hvor enigheten annonseres, melder regjeringen at de som oppfølging vil foreslå en engangsbevilgning på 5 millioner kroner til oppretting av et sør-samisk kulturfond i revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Protestene har vært mange etter at høyesterett konstaterte at oppføring av vindmølleparken på Fosen brøt med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. I april 2023 satte man i gang en meklingsprosess for å løse saken om vindkraftutbyggingen på Fosen. I desember kom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind til enighet.

Ville «kjempe videre»

I en pressemelding signert Terje Haugen, Elise Holtann Pavall og Sissel Holtan fra Nord-Fosen reindistrikt, er de ikke nådig i sin dom over Energidepartementet.

– Vi har opplevd prosessen etter høyesterettsdommen som meget vanskelig. Energidepartementet og Roan Vind tapte 11–0 i Høyesterett, men har etter vårt syn ikke respektert dommen i tilstrekkelig grad, noe vi mener utgjør en trussel mot rettsstatens grunnprinsipper.

Dette er en siida

Samisk betegnelse av en gruppe av en eller flere familier som driver reindrift med én flokk og utnytter felles områder.

De takker demonstrantene som har bidratt til å sette saken på dagsorden.

– Vi skulle gjerne ha kjempet videre for å vinne på nytt i Høyesterett, både for vår egen del, for andre reindriftsutøvere og for rettsstaten, men da ville reindrifta i mellomtida gått under.

I en pressemelding fra sametingspresidenten heter det dog at sametingspresidenten anser menneskerettsbruddet som opphørt.

– Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen sijte er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er bragt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K. Muotka.

Kraftselskapet: – Utmattende

Statssekretær i Energidepartementet, Elisabeth Sæther, skriver til Altinget i en e-post at hun er glad for at partene har funnet en løsning i saken.

– Det er siidaens egen vurdering at de avtalte tiltakene gjør det mulig å videreføre og utvikle reindriften i et generasjonsperspektiv. Vi skal nå samarbeide med reindriften om å finne et egnet tilleggsareal, skriver hun.

Hun mener de økonomiske ytelsene i avtalen vil gir et sikkerhetsnett for næringsutøvelsen, og gir reindrifterne forutsigbarhet i den daglige driften og for planlegging i et lengre perspektiv.

– Å få løst konflikten raskest mulig har hele tiden vært viktig for oss, skriver hun.

Kommunikasjonsdirektør for Roan Vind, Stig Tore Laugen, har også blitt forelagt kritikken fra Nord Fosen siida.

– Tiden etter Høyesterettsdommen har vært lang og utmattende for mange, særlig for reineierne og deres familier, som har måtte håndtere usikkerheten daglig. Vi er glade for at vi nå har fått en minnelig avtale som ivaretar reineierne i Nord Fosen siidas rettigheter, både på kort og lang sikt. Avtalen sikrer også at den viktige produksjonen av fornybar energi på Roan, fortsetter som i dag. Nå kan vi alle se framover, skriver han til Altinget.

 

Støre: Vi har tatt lærdom

Onsdag ettermiddag holdt statsminister Jonas Gahr Støre en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget om Fosen-enigheten. Han mener dagens avtale markerer en viktig milepæl.

– Saken har satt sine spor, og staten skal nå ta lærdom av saken. Jeg vil si til familiene at det vi har møtt har gjort inntrykk og at vi nå skal se fremover, sier han i følge TV 2.

Krever granskning: – Trist

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken skriver til Altinget i en SMS at det er bra partene har kommet til enighet.

– Men det er trist at det har tatt så lang tid å få på plass en løsning etter at reindriftssamene vant mot staten i Høyesterett. Nå trenger vi en uavhengig granskning av prosessen, slik at vi kan unngå at dette skjer igjen, skriver han.

Lars Haltbrekken sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for SV.
Lars Haltbrekken sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nå må staten sørge for at reindrifta på Fosen raskt får nye beitearealer slik avtalene legger opp til, skriver han.

Frp: – Virker litt rart

Frps mann i energi- og miljøkomiteen, Terje Halleland, skriver til Altinget at han er veldig glad for utviklingen i saken, og at partene har oppnådd enighet.

– Det kan virke litt rart at enigheten er stort sett økonomisk relatert når problemene rundt menneskerettighetsbruddene har blitt presentert som ubetalelige. Gledelig at det medfølger tiltak som kan legge grunnlag for større og raskere enighet i arealavklaringer fremover.

Omtalte personer

Terje Aasland

Energiminister (Ap)
Fagbrev energimontør (1986)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00