Debatt

Abelia-sjef: Norge er blitt en digital sinke

Å tenke stort om grønn industri, energiomlegging og bærekraft har blitt en norsk spesialdisiplin. Men det blir ikke noe av dette uten et realt teknologiløft, skriver Øystein E. Søreide, administrerende direktør og Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia.

Jo Eikeland Roald og Øystein E. Søreide fra Abelia er bekymret for Norges teknologiske utvikling. På oppfordring fra næringsminister Jan Christian Vestre har Abelia og flere andre med kompetanse for feltet, utviklet Teknologinæringslivets vekstplan for Norge.
Jo Eikeland Roald og Øystein E. Søreide fra Abelia er bekymret for Norges teknologiske utvikling. På oppfordring fra næringsminister Jan Christian Vestre har Abelia og flere andre med kompetanse for feltet, utviklet Teknologinæringslivets vekstplan for Norge. Foto: Abelia
Øystein Eriksen Søreide
Jo Eikeland Roald
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Norge har blitt en digital sinke. Ifølge Abelias omstillingsbarometer, som sammenlikner Norge med 29 andre land, går Norges omstillingsevne stort sett i gal retning: Innen teknologi og digitalisering har Norge for lengst mistet sin ledende posisjon, og vi faller tilbake på nær alle måleparametere.

Samtidig sysselsetter norsk tech-sektor over 107 000 mennesker og antallet vokser raskere enn i noen annen næring. Næringen står for en årlig verdiskaping på drøye 180 milliarder kroner. Verdiskaping per ansatt er 1,7 millioner kroner, høyere enn industri, varehandel, bygg/anlegg og transport/reiseliv.

Så hva er utfordringen?

Jo, vi lykkes for dårlig internasjonalt. Andre land har høyere ambisjoner, satser tyngre på digitalisering og posisjonerer seg smartere. Det svekker Norges konkurranseevne, og mulighetene for å utvikle nye datadrevne eksporteventyr. Samtidig blir vi mindre attraktive som destinasjon for internasjonal spisskompetanse. Det går ut over både nye næringer og etablerte bedrifter.

Regjeringen har ambisjoner om å løfte Norge tilbake mot toppen

Norge ligger i bunnsjiktet når vi måler IKT-tjenesters andel av total tjenesteeksport sammenlignet med øvrige OECD-land, også når tallene korrigeres for petroleumsnæringens dominerende posisjon. Norges representanter i utlandet, utenrikstjenesten og Innovasjon Norge, kan for lite om digital teknologi, digital tjenesteeksport og den systeminnovasjonen fremoverlente norske bedrifter kan bidra med.

Regjeringen har ambisjoner om å løfte Norge tilbake mot toppen. Derfor har Abelia på oppfordring fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), i tett samarbeid med gründere, toppledere, vekstselskaper og kompetansemiljøer, utviklet Teknologinæringslivets vekstplan for Norge.  

Hva er løsningen?

Ambisjonen er å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig kunnskaps- og teknologisamfunn som kan sikre norske interesser, bidra til inntekter og arbeidsplasser når oljevirksomhetens bidrag minker og etter hvert fases ut.

Beviset på om vi lykkes, er om vi makter å lukke gapet til svenskene.

Planen inneholder 27 konkrete handlingspunkter. Vi må utdanne flere kreative problemløsere med tech-kompetanse, styrke forskningsøkosystemet, og bruke både private og offentlige innkjøpsmuskler til å drive frem mer og bedre innovasjon. Vi mener også at digital teknologi og tjenesteyting må fremmes som strategisk eksportsatsing i programmet "Hele Norge eksporterer". Beviset på om vi lykkes, er om vi makter å lukke gapet til svenskene. I dag er 21 prosent av Sveriges tjenesteeksport tech-basert, mens tilsvarende andel i Norge er på syv prosent.

Tiltakene krever både politisk handlekraft og en kraftinnsats fra næringslivet.  Tiden er overmoden for handling. Som næringsministeren selv sier det: – Grønn omstilling fordrer også digital omstilling. Vi må sikre mer eksport av norske løsninger og teknologi som bidrar til den grønne og digitale omstillingen.

Mens vi snakker om det, gjør andre det. Tiden for et teknologiløft er nå.


    E-post Politikk har aldri vært viktigere

    Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon